Newyddion / News

279 items found, showing page 9 of 24

Marches line 16-02-20

Rail customers urged to check before they travel on Sunday as Storm Dennis continues to cause severe flooding on the Wales and Borders network

The situation is changing all the time and therefore services are likely to be disrupted across the network throughout Sunday with last minute alterations.

camera 2

Camerâu Corff Newydd i Staff Trafnidiaeth Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru yn lansio treial camerâu corff er mwyn gwella diogelwch eu cwsmeriaid a’u staff. Bydd staff rheilffyrdd penodol gan gynnwys goruchwylwyr a staff gorsafoedd yn cael y Camerâu Corff modern a fydd yn helpu i atal ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn gorsafoedd ac ar drenau.

camera 2

New Body Cameras for Transport for Wales Staff

Transport for Wales is launching a body camera trial to further improve the safety of their customers and staff. Selected railway staff including conductors and station staff, will be equipped with modern Body Worn Cameras that will help to prevent antisocial behaviour at stations and on trains.

BUS PASSENGERS

Trafnidiaeth Cymru yn annog deiliaid cardiau i beidio ag oedi cyn gwneud cais am gerdyn teithio newydd

Mae Trafnidiaeth Cymru yn apelio ar ddeiliaid cardiau sydd heb wneud cais am eu cerdyn teithio newydd eto, ac yn pwysleisio pwysigrwydd gwneud cais am gerdyn newydd cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn mwynhau manteision teithio rhatach.

BUS PASSENGERS

Transport for Wales urges cardholders to not delay and apply for their new bus pass

Transport for Wales is reaching out to cardholders who haven’t applied for their new bus pass yet and highlighting the importance of applying for a new card as soon as possible to continue to enjoy the benefits of concessionary travel.

Pic1-2

Lansio ap Iaith Arwyddion ar draws Trafnidiaeth Cymru

MAE ap newydd i helpu cwsmeriaid o’r gymuned fyddar i gyfathrebu wedi cael ei lansio ar rwydwaith Trafnidiaeth Cymru yr wythnos yma

Pic1-2

Sign Language app launched across Transport for Wales

A NEW app to aid communication for customers from the deaf community has been launched on the Transport for Wales network this week

DeepClean2

Fel newydd! Gwaith glanhau gorsafoedd yn drylwyr yn tynnu tua’r terfyn

Bydd MWY NA 100 o orsafoedd yn cael eu glanhau’n drylwyr rhwng mis Ionawr a mis Mawrth wrth i Trafnidiaeth Cymru fwrw ymlaen â’i Weledigaeth Gwella Gorsafoedd gwerth £194m.