Newyddion / News

360 items found, showing page 7 of 30

Chirk station buildings

Transport for Wales stations compete for World Cup glory

Five Transport for Wales stations are nominated to take part in a competition to find Britain’s favourite railway station.

Swansea opening (1 of 1)-2

Trafnidiaeth Cymru a Network Rail i gyflawni gwelliannau yng ngorsaf Abertawe

Mae Trafnidiaeth Cymru a Network Rail yn cydweithio i gyflawni gwelliannau mawr yng ngorsaf Abertawe ar gyfer teithwyr y rheilffyrdd.

Swansea opening (1 of 1)-2

Transport for Wales and Network Rail to deliver improvements at Swansea station

Transport for Wales and Network Rail are working together to deliver major improvements to Swansea station for rail passengers.

Dolwyddelan station

Trafnidiaeth Cymru yn dathlu lleihau ôl troed carbon ar Ddiwrnod Aer Glân

Mae Trafnidiaeth Cymru yn nodi Diwrnod Aer Glân drwy ddathlu ei lwyddiannau o ran lleihau ei ôl troed carbon fel rhan o’i Gynllun Datblygu Cynaliadwy.

Dolwyddelan station

Transport for Wales celebrates carbon footprint reduction on Clean Air Day

Transport for Wales is marking Clean Air Day by celebrating its achievements in reducing its carbon footprint as part of its Sustainable Development Plan.

equality big

Trafnidiaeth Cymru yn dathlu’r Wythnos Gynhwysiant Genedlaethol

Mae Trafnidiaeth Cymru yn nodi’r Wythnos Gynhwysiant Genedlaethol, sef wythnos i ddathlu cynhwysiant o bob math.

equality big

Transport for Wales celebrates National Inclusion Week

Transport for Wales is marking National Inclusion Week - a week designed to celebrate everyday inclusion in all its forms.

fflecsi Pembrokeshire coastline

Gwasanaeth bws fflecsi nawr yn Sir Benfro

Mae Trafnidiaeth Cymru yn bwrw ati i ehangu gwasanaeth bws fflecsi i ran arall o Gymru.  

fflecsi Pembrokeshire coastline

Fflecsi bus service now in Pembrokeshire

Transport for Wales is surging ahead with its expansion of the fflecsi bus service to another part of Wales.  

Face covering

78% yn cydymffurfio â gorchuddion wyneb ar drenau

Mae ystadegau Trafnidiaeth Cymru yn dangos bod 78% o’u cwsmeriaid rheilffyrdd nawr yn cydymffurfio ac yn gwisgo gorchuddion wyneb ar drenau.

Face covering

78% complying with face coverings on trains

Transport for Wales statistics reveal that 78% of their rail customers are now complying and wearing face coverings on trains.

Buckley station

Trafnidiaeth Cymru yn parhau i wella gorsafoedd ar reilffordd Wrecsam i Bidston

Mae Trafnidiaeth Cymru yn parhau i gyflawni eu Gweledigaeth Gwella Gorsafoedd ar reilffordd y Gororau rhwng Wrecsam a Bidston ac maent yn symud ymlaen gyda’u cynlluniau i drawsnewid trafnidiaeth ar draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau.