Newyddion / News

279 items found, showing page 7 of 24

Class 175 approaching Llandudno Junction

Angen cefnogaeth y cyhoedd i gadw’r rhwydwaith rheilffyrdd yn ddiogel yn ystod coronafeirws

Cynnydd sydyn mewn adroddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol ar rwydwaith reilffyrdd

Class 175 approaching Llandudno Junction

Public support needed to keep rail network safe during Coronavirus

Following government and public health measures introduced last week there has been a sharp rise in reports of anti-social behaviour on the rail network

Class 170 in Cardiff

Urgent Coronavirus Update: Transport for Wales to reduce services from Monday 23 March

The decision takes into account the latest public health guidance to protect customers and colleagues and fewer people using our services during this unprecedented period.

Dolwyddelan station

Technoleg newydd i trawsnewid perfformiad rheilffyrdd ar rhwydwaith Trafnidiaeth Cymru

SYSTEM fideo arloesol a fydd yn gwella perfformiad yn aruthrol ar y rheilffyrdd yng Nghymru a’r Gororau.

Dolwyddelan station

New technology set to transform railway performance on Transport for Wales network

A PIONEERING video system is set to dramatically improve safety and performance on the railway in Wales and across the Borders.

North Llanrwst station

Trafnidiaeth Cymru yn lansio cyhoeddiadau yn y Gymraeg

Gall Trafnidiaeth Cymru gadarnhau fod system wybodaeth Gymraeg wedi cael ei gosod mewn mwy na 170 o orsafoedd Cymru. 

North Llanrwst station

Transport for Wales launches Welsh language announcements

Transport for Wales can now confirm that more than 170 stations in Wales have been fitted with a Welsh language information system.

Class 175

Cyfleoedd i staff Flybe gyda Trafnidiaeth Cymru

Mae’r miloedd o staff mae cwymp cwmni awyrennau Flybe wedi effeithio arnynt yn cael eu hannog i edrych ar swyddi gwag gyda Trafnidiaeth Cymru a Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru.

Class 175

Transport for Wales opportunities for Flybe staff

The thousands of staff affected by the collapse of the aviation operator Flybe are urged to look at employment vacancies with Transport for Wales and Transport for Wales Rail Services.

IMG 0356

URGENT RAIL UPDATE – 11am Sunday 1 March: Some lines reopen but Aberdare line to remain closed.

Whilst the situation is improving, customers are still advised to check before they travel and allow extra time for their journeys on Sunday and Monday (March 1 & 2).

Chris Gibb receives award

Gwobr Cyflawniad Oes i Gynghorydd Trafnidiaeth Cymru

Cyflwynwyd ‘Gwobr Cyflawniad Oes’ i Chris Gibb, Cynghorydd Strategol gyda Trafnidiaeth Cymru, yng Ngwobrau Chwiban Aur 2020 Sefydliad y Gweithredwyr Rheilffyrdd.