Newyddion / News

360 items found, showing page 5 of 30

Metro work

Metro track works progression in the Valleys

Delivery of the South Wales Metro took another leap forward last weekend with transformation work on the railway track on the Aberdare Line.

Class 153 logo

Trafnidiaeth Cymru’n cefnogi lansio Cerdyn Rheilffordd i Gynfilwyr

Heddiw, mae Trafnidiaeth Cymru’n cefnogi lansiad Cerdyn Rheilffordd newydd i Gynfilwyr (dydd Iau 5 Tachwedd) i gydnabod y rhai a fu’n gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog.

Class 153 logo

Transport for Wales supports Veterans Railcard launch

Transport for Wales is supporting today’s launch (Thursday 5 November) of a new Veterans Railcard to recognise those who served in the Armed Forces.

Lab1

Labordy Trafnidiaeth Cymru yn barod i arddangos yr ail gohort o arloeswyr technolegol

Mae’r rhaglen arloesi fwyaf blaenllaw yng Nghymru ar gyfer y rheilffyrdd ar fin gweld yr ail griw o ymgeiswyr creadigol ac uchelgeisiol yn cyflwyno eu syniadau.

Lab1

Lab by Transport for Wales ready to showcase second cohort of tech innovators

Wales’ leading rail-dedicated innovation programme is about to see its second batch of ambitious and creative candidates pitch their ideas.

social dist

Atgyfnerthu'r Neges am Deithio Hanfodol ar gyfer digwyddiadau tymhorol yng Nghymru

Mae Trafnidiaeth Cymru yn atgoffa'r cyhoedd yng Nghymru mai dim ond siwrneiau hanfodol mae modd eu gwneud yn ystod y cyfnod atal byr, cyn digwyddiadau chwaraeon dros y penwythnos, ac yna Calan Gaeaf a noson tân gwyllt.

social dist

Essential Travel reinforced for seasonal events in Wales

Transport for Wales is reminding the public in Wales that they should only make essential journeys during the ‘firebreak’ lockdown period, ahead of sporting events this weekend, followed by Halloween and Bonfire night.

Percy Hanniford cropped

Un o gyn-weithwyr y rheilffyrdd yn hel atgofion gyda Thrafnidiaeth Cymru ar gyfer Mis Hanes Pobl Dduon

Mae dyn 91 oed o Gaerdydd, a ddaeth i Gymru fel rhan o genhedlaeth Windrush, wedi datgelu gwybodaeth ddifyr am y 31 mlynedd a dreuliodd yn gweithio ar y rheilffordd.

Percy Hanniford cropped

Former rail worker reminisces with Transport for Wales for Black History Month

A 91-year-old Cardiff man who came to Wales as part of the Windrush generation has revealed a fascinating insight into his 31 years working on the railway.

TaffsWell-OCt2020(0003of0003)

Dechrau adeiladu Canolfan Rheoli’r Metro yn Ffynnon Taf!

Mae Trafnidiaeth Cymru yn parhau i symud ymlaen i ddatblygu Metro De Cymru ac, yn ddiweddar, gosododd y ffrâm ddur ar gyfer y Ganolfan Reoli newydd yn Ffynnon Taf.

TaffsWell-OCt2020(0003of0003)

Metro Control Centre going up at Taff's Well

Transport for Wales continues to move forward with South Wales Metro developments and has recently erected the steel frame for the new Control Centre at Taff's Well.

social dist

Trafnidiaeth Cymru yn atgyfnerthu’r neges am deithio hanfodol yn unig yng Nghymru

Mae Trafnidiaeth Cymru yn atgyfnerthu neges Llywodraeth Cymru i’r cyhoedd cyn i’r cyfyngiadau symud cenedlaethol - ‘y cyfnod atal byr’ - ddod i rym, gan annog pobl i wneud teithiau hanfodol yn unig.