Newyddion / News

360 items found, showing page 3 of 30

BTP 3

Transport for Wales to use extra staff to tackle antisocial behaviour

Transport for Wales will use extra staff across its network this weekend following a rise in anti-social behaviour.

Lisa Denison

TrC yn croesawu etholiad Lisa Denison i fwrdd y Community Rail Network

Mae Trafnidiaeth Cymru yn croesawu etholiad Lisa Denison i fwrdd cyfarwyddwr y Community Rail Network (CRN).

Lisa Denison

TfW welcomes election of Lisa Denison to Community Rail Network board

Transport for Wales welcomes the election of Lisa Denison to the board of directors of the Community Rail Network (CRN).

TfW logo-2

Mae Trafnidiaeth Cymru yn chwilio am aelodau grŵp cynghori

Mae Trafnidiaeth Cymru yn chwilio am dri aelod gwirfoddol ar gyfer Grŵp Cynghori ar Ddatblygu Cynaliadwy er mwyn helpu’r sefydliad i weithredu yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

TfW logo-2

Transport for Wales seeks advisory group members

Transport for Wales is seeking three volunteer Sustainable Development Advisory Group members to help guide the organisation in the implementation of the Well-being of Future Generations Act.

Lab1

Labordy Trafnidiaeth Cymru yn gweld ail gohort yn dod â rhagor o arloesi a syniadau newydd

Daeth ail griw’r rhaglen arloesi fwyaf blaenllaw yng Nghymru ar gyfer y rheilffyrdd i ben yr wythnos diwethaf, wrth gyhoeddi Spatial Cortex yn enillwyr yn dilyn diwrnod arddangos rhithiol llwyddiannus.

Lab1

Lab by Transport for Wales sees second cohort bring further innovation and new ideas to enhance the railway customer experience in Wales

The second batch of Wales’ leading rail-dedicated innovation programme concluded last week, as Spatial Cortex were declared the winners following a successful virtual demo day

Passengers

Y Comisiynydd Plant yn canmol Trafnidiaeth Cymru

Mae Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, wedi canmol addewid Trafnidiaeth Cymru i ddatblygu Siarter Plant a Phobl Ifanc.

Passengers

Transport for Wales praised by Children’s Commissioner

Transport for Wales’ pledge to develop a Children and Young People’s Charter has been praised by Children’s Commissioner for Wales Sally Holland.

Rail Aid

Trafnidiaeth Cymru yn cefnogi Rail Aid

Mae Trafnidiaeth Cymru yn falch o gefnogi Rail Aid – sef ymgyrch codi arian newydd sy’n gobeithio atal effaith coronafeirws ar fywydau plant.

Rail Aid

Rail Aid backed by Transport for Wales

TRANSPORT for Wales is proud to be supporting Rail Aid - a new fundraising mission to raise money and stop the impact of coronavirus on the lives of children.

TFWCommunityRailOfficerPhotoshoot2020.09.14-21

Swyddog Rheilffyrdd Cymunedol newydd Dyffryn Conwy

Bydd Swyddog Rheilffyrdd Cymunedol newydd yn dechrau gweithio yn Nyffryn Conwy y mis hwn.