Newyddion / News

343 items found, showing page 28 of 29

ManchesterPiccadillyRailStation2018.10.25-78

Meet the buyer: Small businesses set to benefit from up to £1 billion of Transport for Wales investment

Transport for Wales is transforming rail services in Wales and the borders with small and medium businesses set to play a key role in the transformation.

TFW two line colour positive rgb

Lansio contract newydd Gwasanaeth Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau

Gall Gwasanaeth Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau fod y gwasanaeth rheilffyrdd gorau i deithwyr yn y DU o fewn y 15 mlynedd nesaf.

Transport For Wales logo

First full day of new Wales and Borders Rail Service contract starts today

The Wales and Borders Rail Service can be the best passenger rail service in the UK within the next 15 years

TFW two line colour positive rgb

Diweddariad yr hydref

Bydd y misoedd a’r blynyddoedd nesaf yn gyfnod o fuddsoddiad sylweddol yn ein rheilffyrdd, a gyda chwe wythnos i fynd hyd nes y bydd Trafnidiaeth Cymru yn dechrau rhedeg gwasanaeth trenau Cymru a’r Gororau, rydym yn awyddus i rannu’r diweddaraf am y gweddnewidiad cyffrous hwn. Mae’r paratoadau yn mynd rhagddynt yn dda, ac rydym yn gweithio gyda chwmni Trenau Arriva Cymru i sicrhau proses bontio ddidrafferth.Dyma rai o’r newidiadau a welwch o’r Diwrnod Cyntaf.

TFW two line colour positive rgb

Autumn Update

In the coming months and years, we’ll be making a huge investment in our railways and with six weeks to go until Transport for Wales starts running the Wales and Borders rail service, we’re keen to update you on the exciting transformation. Preparations for the transfer are well underway and we are working with Arriva Trains Wales to ensure a seamless transition. Here are some of the changes you’ll see from Day 1.

TFW two line colour positive rgb

Trafnidiaeth Cymru yn ehangu ei fwrdd ac yn cryfhau ei uwch dîm drwy benodi aelodau newydd

Bydd Heather Clash ac Alexia Course yn ymuno â Thrafnidiaeth Cymru wrth i'r cwmni baratoi i gymryd yr awenau o ran rheoli gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a'r Gororau o ganol mis Hydref ymlaen.

TFW two line colour positive rgb

Transport for Wales expands board and strengthens top team with new appointments

Heather Clash and Alexia Course join Transport for Wales as the company prepares to take over the management of the Wales and Borders rail service from mid-October.

TFW two line colour positive rgb

Trafnidiaeth Cymru yn agor Uned Busnes ar gyfer Gogledd Cymru

Bydd yr uned newydd yn Wrecsam yn cyflogi 30 o staff i gyd erbyn 2019, a disgwylir y bydd 10 yn cael eu penodi yn 2018.

Transport For Wales logo

Transport for Wales to open North Wales Business Unit

Located in Wrexham, the new unit will employ a total of 30 staff by 2019, with ten expected to be in post in 2018.

TFW two line colour positive rgb

Trafnidiaeth Cymru’n cryfhau ei fwrdd gyda phenodiad tri Chyfarwyddwr Anweithredol Newydd

Bydd yr aelodau bwrdd newydd yn ymuno â Chadeirydd Dros Dro Trafnidiaeth Cymru, Nick Gregg, ac aelodau presennol y bwrdd, Martin Dorchester a James Price. Bydd dau aelod o’r bwrdd, Peter Kennedy a Brian McKenzie, yn camu o’r neilltu ar ôl y cyfarfod nesaf o’r bwrdd ar 2il Gorffennaf.