Newyddion / News

279 items found, showing page 2 of 24

BTP 3

Bydd pobl yn cael eu gorfodi i wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus

Mae Trafnidiaeth Cymru a’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig yn atgoffa cwsmeriaid bod angen iddyn nhw wisgo gorchudd wyneb ar wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus – os na fyddwch yn dilyn y rheolau ni fyddwch yn cael teithio ac mae’n bosibl i chi gael dirwy.

BTP 3

Face coverings will be enforced on public transport

Transport for Wales (TfW) and British Transport Police (BTP) are reminding customers of the need to wear face coverings on board public transport services – those failing to comply with the rules will not be allowed to travel and could be fined.

seat covers

Trafnidiaeth Cymru a’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig yn atgyfnerthu’r cyngor ar deithio

Gyda’r rhagolygon am dywydd braf dros y penwythnos, mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) a’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig yn atgyfnerthu’r neges ‘Teithio'n Saffach’, gan annog pobl ddim ond i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer teithiau hanfodol pan nad oes ffordd arall o deithio ar gael.

seat covers

Transport for Wales and British Transport Police reinforce travel advice

Ahead of the good weather this weekend, Transport for Wales and British Transport Police are reinforcing their Travel Safer message, urging people to only use public transport for essential travel and where there are no other travel alternatives. 

Ystrad Mynach station with new ticket machine

Peiriannau Tocynnau Newydd a Chardiau Clyfar ar gyfer Trafnidiaeth Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi dechrau gosod peiriannau gwerthu tocynnau newydd a defnyddio cardiau clyfar ar lawer o’u llwybrau ledled rhwydwaith Cymru a’r Gororau.

Ystrad Mynach station with new ticket machine

New Ticket Machines and Smartcards for Transport for Wales

Transport for Wales (TfW) has started installing new ticket vending machines and operating smartcards on many of their routes across the Wales and Borders network.

fflecsi

Cynllun peilot Trafnidiaeth Cymru ar gyfer bysiau yn ymestyn i Sir Ddinbych

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ddinbych, M&H Coaches a Townlynx i ymestyn cynllun peilot ‘fflecsi’ i Sir Ddinbych.

fflecsi

Transport for Wales bus pilot extends to Denbighshire

Transport for Wales (TfW) is working in partnership with Denbighshire County Council, M&H Coaches and Townlynx to extend the ‘fflecsi’ pilot scheme to Denbigh and Prestatyn.

Class 153 logo

Trafnidiaeth Cymru yn lansio arolwg i’r cyhoedd

Mae Trafnidiaeth Cymru yn gofyn i’r cyhoedd gymryd rhan mewn arolwg a all helpu gyda chynlluniau trafnidiaeth yn y dyfodol.

Class 153 logo

Transport for Wales launch public survey

Transport for Wales (TfW) is asking the public to take part in a survey that can help with future transport planning.

Llys Cadwyn-2

Mae Trafnidiaeth Cymru un cam yn nes at agor ei bencadlys newydd ym Mhontypridd.

Yr wythnos yma, bydd y gwaith yn dechrau o osod brand Trafnidiaeth Cymru (TrC) ar ei bencadlys newydd sbon yn Llys Cadwyn yng nghanol tref Pontypridd.

Llys Cadwyn-2

Transport for Wales one step closer to opening its new headquarters in Pontypridd

This week sees work begin on installing Transport for Wales’ (TfW) branding to its brand-new headquarters at Llys Cadwyn in the heart of Pontypridd's town centre.