Newyddion / News

279 items found, showing page 16 of 24

Pont Briwet

Wales’ Cambrian Line named one of the world’s most scenic railways

The Cambrian Line has been selected to feature in two national TV documentaries which showcase the world’s most scenic railway journeys, Transport for Wales has announced.

North Llanrwst station

Ailagor y rheilffordd i Ogledd Llanrwst! Trafnidiaeth Cymru yn creu partneriaeth gyda’r Eisteddfod Genedlaethol, wrth i’r gymuned baratoi i groesawu miloedd o ymwelwyr

BYDD dros 150,000 o bobl yn ymweld â Llanrwst wythnos nesaf ac mae’r gymuned yn paratoi i gynnal un o ddigwyddiadau pwysicaf y flwyddyn yng Nghymru.

Gorsaf Gogledd Llanrwst

Next stop North Llanrwst! Transport for Wales to partner National Eisteddfod, as community gets ready to welcome visitors in their thousands

MORE than 150,000 people are set to pour into Llanrwst next week as the community gears up to host one of the most important Welsh events of the year.

ChesterRoodeeViaduct2018.08.16-4

Atgoffa pobl sy’n teithio i rasys Caer am wirio manylion eu taith cyn i’r rheilffordd gau

Mae teithwyr sy’n teithio ar y trên i Rasys Caer o Leeds a Manceinion dros y ddau benwythnos nesaf yn cael eu hannog i gynllunio ymlaen llaw, gan fod gwaith atgyweirio ar raddfa fawr yn mynd rhagddo ar gyffordd prif linell Arfordir y Gorllewin.

ChesterRoodeeViaduct2018.08.16-4

Chester race goers reminded to check before they travel ahead of railway closure

Railway passengers travelling to Chester Racecourse from Leeds and Manchester over the next two weekends are being urged to plan ahead, as a major overhaul of a railway junction on the West Coast main line takes place.

Carmarthen station plaque unveiling ceremony

Cofio’r rhai a laddwyd; ymgyrch gyrrwr trên o Gaerfyrddin i anrhydeddu’r dynion rheilffordd a fu farw yn y Rhyfel Mawr

Mae plac wedi cael ei ddadorchuddio yng ngorsaf Caerfyrddin i goffáu can mlynedd ers i’r Rhyfel Byd Cyntaf ddod i ben y llynedd, gan gofio’r dynion rheilffordd dewr a oedd yn gysylltiedig â GWR Caerfyrddin, a aberthodd eu bywydau dros eu gwlad ar faes y gad.

Unveiling of Carmarthen station plaque

Remembering the fallen; Carmarthen train driver's campaign to honour the railwaymen who died in the Great War

A plaque has been unveiled at Carmarthen station to commemorate the Centenary of the ending of the First World War last year, remembering the brave railwaymen attached to GWR Carmarthen who sacrificed their lives for their country in battle.

Passengers

Cwsmeriaid i elwa ar fuddsoddiad gwerth £40 miliwn gan Trafnidiaeth Cymru yn ei fflyd

O’r wythnos hon ymlaen, bydd cwsmeriaid yn cael dechrau mwynhau manteision fel mannau gwefru ac USB, gwell seddi a thoiledau newydd sbon ar y trenau fel rhan o fuddsoddiad anferth gan Trafnidiaeth Cymru mewn trenau pellter hir.

Passengers

Customers set to reap the benefits of Transport for Wales' £40 million fleet investment

From this week, customers will start to enjoy the benefits of USB and electric charging points, better seats and brand new on train toilets as part of a huge investment in Transport for Wales long distance trains.

Nathan Stevens at Swansea station

Yr athletwr Paralympaidd Nathan Stephens yn ymuno â Trafnidiaeth Cymru i hybu teithio hygyrch

Mae un o brif athletwyr Paralympaidd Cymru wedi ymuno â Trafnidiaeth Cymru i ddangos pa mor hygyrch yw'r rheilffyrdd heddiw

Nathan Stevens at Llanelli station

Paralympic athlete Nathan Stephens joins forces with Transport for Wales to promote accessible travel

One of Wales' top Paralympian athletes has teamed up with Transport for Wales to show just how accessible the railway is today.

Tri-Mode unit on the Rhymney Line

60 Swydd newydd gyda Trafnidiaeth Cymru

Mae'n bleser gan Trafnidiaeth Cymru gyhoeddi bod 60 o swyddi newydd wedi eu creu wrth i’r cwmni barhau â'i raglen fuddsoddi gwerth £5 biliwn i drawsnewid y sector trafnidiaeth ledled ei rwydwaith Cymru a'r Gororau.