Newyddion / News

379 items found, showing page 12 of 32

seat covers

Transport for Wales and British Transport Police reinforce travel advice

Ahead of the good weather this weekend, Transport for Wales and British Transport Police are reinforcing their Travel Safer message, urging people to only use public transport for essential travel and where there are no other travel alternatives. 

Ystrad Mynach station with new ticket machine

Peiriannau Tocynnau Newydd a Chardiau Clyfar ar gyfer Trafnidiaeth Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi dechrau gosod peiriannau gwerthu tocynnau newydd a defnyddio cardiau clyfar ar lawer o’u llwybrau ledled rhwydwaith Cymru a’r Gororau.

Ystrad Mynach station with new ticket machine

New Ticket Machines and Smartcards for Transport for Wales

Transport for Wales (TfW) has started installing new ticket vending machines and operating smartcards on many of their routes across the Wales and Borders network.

fflecsi

Cynllun peilot Trafnidiaeth Cymru ar gyfer bysiau yn ymestyn i Sir Ddinbych

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ddinbych, M&H Coaches a Townlynx i ymestyn cynllun peilot ‘fflecsi’ i Sir Ddinbych.

fflecsi

Transport for Wales bus pilot extends to Denbighshire

Transport for Wales (TfW) is working in partnership with Denbighshire County Council, M&H Coaches and Townlynx to extend the ‘fflecsi’ pilot scheme to Denbigh and Prestatyn.

Class 153 logo

Trafnidiaeth Cymru yn lansio arolwg i’r cyhoedd

Mae Trafnidiaeth Cymru yn gofyn i’r cyhoedd gymryd rhan mewn arolwg a all helpu gyda chynlluniau trafnidiaeth yn y dyfodol.

Class 153 logo

Transport for Wales launch public survey

Transport for Wales (TfW) is asking the public to take part in a survey that can help with future transport planning.

Llys Cadwyn-2

Mae Trafnidiaeth Cymru un cam yn nes at agor ei bencadlys newydd ym Mhontypridd.

Yr wythnos yma, bydd y gwaith yn dechrau o osod brand Trafnidiaeth Cymru (TrC) ar ei bencadlys newydd sbon yn Llys Cadwyn yng nghanol tref Pontypridd.

Llys Cadwyn-2

Transport for Wales one step closer to opening its new headquarters in Pontypridd

This week sees work begin on installing Transport for Wales’ (TfW) branding to its brand-new headquarters at Llys Cadwyn in the heart of Pontypridd's town centre.

Sunflower cy

Trafnidiaeth Cymru yn ymuno â chynllun Anableddau Cudd

Mae Trafnidiaeth Cymru yn falch o ymuno â chynllun Anableddau Cudd Sunflower Lanyard a gwella profiadau cwsmeriaid ymhellach ledled eu rhwydwaith.

Sunflower-2

Transport for Wales joins Hidden Disabilities scheme

Transport for Wales is proud to join the Sunflower Lanyard Hidden Disabilities scheme and further improve the customer experience across their network.

Gardening

Trafnidiaeth Cymru yn Cyflawni o ran Cynaliadwyedd

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cyhoeddi ei Ddiweddariad Blynyddol cyntaf ar Ddatblygu Cynaliadwy, sy'n amlygu'r prif bethau a gyflawnwyd o ran darparu rhwydwaith trafnidiaeth cynaliadwy sy'n addas ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.