Newyddion / News

379 items found, showing page 11 of 32

Buckley station

Transport for Wales continues with station improvements on Wrexham-Bidston line

Transport for Wales (TfW) is continuing to deliver their Station Improvement Vision on the Borderlands line between Wrexham and Bidston and moving forward with their plans to transform transport throughout the Wales and Borders network.

TfW logo-2

Trafnidiaeth Cymru i adeiladu croesfan reilffordd bwysig ar gyfer y gymuned

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd pont droed dros dro yn cael ei gosod yn Llanbradach i gymryd lle pont a gafodd ei dymchwel.

TfW logo-2

Transport for Wales to replace important rail crossing for community

Transport for Wales has announced that a temporary footbridge will be installed in Llanbradach to replace a demolished bridge.

Class 153 logo

Trafnidiaeth Cymru yn lansio digwyddiadau Llwyfan y Gadwyn Gyflenwi

Mae Trafnidiaeth Cymru yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau rhyngweithiol bob yn ail fis ar Lwyfan y Gadwyn Gyflenwi ar y cyd â Busnes Cymru i’w helpu i gyflawni a datblygu cadwyn gyflenwi amrywiol a chynaliadwy.

Class 153 logo

Transport for Wales launch Supply Chain Platform events

Transport for Wales are running a series of bi-monthly interactive Supply Chain Platform events in conjunction with Business Wales to help them deliver and grow a diverse and sustainable supply chain.

Class 170 at Cardiff Central station at night

Labordy arloesi'n sbarduno technoleg newydd wych i helpu Trafnidiaeth Cymru i wella profiadau cwsmeriaid

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi lansio ail gam ei raglen arloesi a sbarduno, ac yn gweithio gyda rhai o’r cwmnïau arloesi newydd gorau i sicrhau buddion go iawn i gwsmeriaid.

Class 170 at Cardiff Central station at night

Innovation lab fires up best of new technology to help Transport for Wales improve customer experience

TRANSPORT for Wales has launched the second phase of its innovation and accelerator programme working with some of the best start up innovation businesses around to deliver real customer benefits. 

Swansea opening (1 of 1)

Trafnidiaeth Cymru yn croesawu Partneriaeth Rheilffordd Gymunedol newydd ar gyfer y De-orllewin

Mae Trafnidiaeth Cymru yn falch o groesawu partneriaeth rheilffyrdd cymunedol newydd ar gyfer y De-orllewin, sydd â’r nod helpu cymunedau i elwa i'r eithaf ar eu gwasanaethau trenau.

Swansea opening (1 of 1)

Transport for Wales welcomes new Community Rail Partnership for South West Wales

Transport for Wales welcomes the launch of the new Community Rail Partnership for the South West Wales region, which is designed to help communities get the most benefit from their rail services.

BTP 3

Bydd pobl yn cael eu gorfodi i wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus

Mae Trafnidiaeth Cymru a’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig yn atgoffa cwsmeriaid bod angen iddyn nhw wisgo gorchudd wyneb ar wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus – os na fyddwch yn dilyn y rheolau ni fyddwch yn cael teithio ac mae’n bosibl i chi gael dirwy.

BTP 3

Face coverings will be enforced on public transport

Transport for Wales (TfW) and British Transport Police (BTP) are reminding customers of the need to wear face coverings on board public transport services – those failing to comply with the rules will not be allowed to travel and could be fined.

seat covers

Trafnidiaeth Cymru a’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig yn atgyfnerthu’r cyngor ar deithio

Gyda’r rhagolygon am dywydd braf dros y penwythnos, mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) a’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig yn atgyfnerthu’r neges ‘Teithio'n Saffach’, gan annog pobl ddim ond i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer teithiau hanfodol pan nad oes ffordd arall o deithio ar gael.