Newyddion / News

279 items found, showing page 10 of 24

DeepClean2

Clean as a whistle! Station deep cleans near completion

MORE than 100 stations will be given a deep clean between January and March as Transport for Wales continues its £194m Station Improvement Vision

Taffs Well Depot Artist Impression 6

Dechrau adeiladu Canolfan Reoli’r Metro

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cyrraedd carreg filltir bwysig arall wrth i waith adeiladu ddechrau ar eu Depo Metro gwerth £100 miliwn yn Ffynnon Taf.

Taffs Well Depot Artist Impression 6

Building begins on Metro Control Centre

Transport for Wales reaches another key milestone as building work begins on their £100 million Metro Depot at Taff’s Well.

Concessionary Travel Card

Trafnidiaeth Cymru yn adnewyddu dros hanner miliwn o gardiau bws

Mae Trafnidiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi eu bod wedi adnewyddu dros hanner miliwn o gardiau bws rhatach.

Concessionary Travel Card

Transport for Wales renew over half million bus passes

Transport for Wales is pleased to announce that they’ve renewed over a half a million concessionary bus passes.

Group photo-3

Gwaith yn dechrau ar orsaf newydd yn Bow Street

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi dechrau gweithio ar yr orsaf reilffordd £8 miliwn newydd yn Bow Street yng Ngheredigion.

Group photo-3

Work begins on new station at Bow Street

Transport for Wales has begun work on the new £8-million railway station at Bow Street in Ceredigion.

Lab1

Labordy Trafnidiaeth Cymru: arloesi i ysgogi’r broses o drawsnewid rhwydwaith rheilffyrdd Cymru

Flwyddyn ar ôl cymryd drosodd gwaith gweithredu a chynnal a chadw’r rhwydwaith rheilffyrdd yng Nghymru ar ran Trafnidiaeth Cymru (TrC), sefydlodd Gwasanaethau Rheilffyrdd TrC Labordy Trafnidiaeth Cymru. Cynllun arloesi agored er budd teithwyr yng Nghymru.

Lab1

Lab by Transport for Wales: innovation as a driver for the transformation of Wales' rail network

ONE year after taking over operations and maintenance of the Welsh rail network on behalf of Transport for Wales (TfW), TfW Rail Services inaugurated the Lab by Transport for Wales. An open innovation initiative for the benefit of travelers in Wales.

Metro Infrastructure Hub group photo

Agor Canolfan Seilwaith Metro De Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cyrraedd carreg filltir bwysig heddiw gydag agoriad Canolfan Seilwaith Metro De Cymru.

Metro Infrastructure Hub group photo

South Wales Metro Infrastructure Hub Opens

Transport for Wales reaches a key milestone today with the opening of the South Wales Metro Infrastructure Hub.

passenger assist with seats

Mannau Cyfarfod Cymorth i Deithwyr newydd yn gwneud bywyd hyd yn oed yn haws i gwsmeriaid Trafnidiaeth Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cyflwyno mannau cyfarfod Cymorth i Deithwyr pwrpasol yng ngorsaf Caerdydd Canolog i wella’r profiad cwsmer ar gyfer unrhyw gwsmeriaid sydd angen cymorth ar eu taith.