Newyddion / News

379 items found, showing page 1 of 32

Wrexham General platform

Gwaith ar y gweill i wella gorsaf Wrecsam Cyffredinol

Bydd gorsaf Wrecsam Cyffredinol yn cael ei hailwampio’n sylweddol diolch i weledigaeth Trafnidiaeth Cymru ar gyfer gwella gorsafoedd.

Wrexham General platform

Works underway to improve Wrexham General station

Wrexham General station is in line for a major revamp thanks to Transport for Wales’ station improvement vision.

Mark 4 DVT

Elusen yr RNLI yn ennill y bleidlais i ymddangos ar un o drenau Trafnidiaeth Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru yn falch o gadarnhau bod Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub (RNLI) wedi ennill y bleidlais sy’n penderfynu pa elusen fydd yn ymddangos ar un o’i drenau yn ddiweddarach eleni.

Mark 4 DVT

RNLI wins Transport for Wales charity train poll

Transport for Wales is delighted to confirm that the Royal National Lifeboat Institution (RNLI) has won a poll to decide which charity will appear on the side of one of its trains later this year.

title image - welsh

Seren Grace’s Amazing Machines yn ymuno â’r panel o feirniaid ar gyfer cystadleuaeth enwi trenau

Mae seren CBeebies, Grace Webb, a chyflwynydd poblogaidd S4C, Trystan Ellis-Morris, ymhlith y beirniaid ar gyfer cystadleuaeth newydd gyffrous sy’n rhoi cyfle i blant ysgol enwi trenau newydd sbon sy’n cael eu hadeiladu ar gyfer Cymru a’r gororau.

title image-2

Grace’s Amazing Machines star joins judging panel for train naming competition

CBeebies star Grace Webb and popular S4C presenter Trystan Ellis-Morris are among the judges for an exciting new competition giving schoolchildren the chance to name brand-new trains being built for Wales and its borders.

20201208 120735

Gorsaf Abergele a Phensarn i gael ei thrawsnewid

Bydd ystafelloedd yng ngorsaf Abergele a Phensarn sydd heb eu defnyddio ers degawdau yn cael bywyd newydd diolch i Weledigaeth Gwella Gorsafoedd Trafnidiaeth Cymru.

20201208 120735

Abergele & Pensarn railway station set to be transformed

Station rooms in Abergele & Pensarn that have been left unused for decades are set to be given a new lease of life thanks to Transport for Wales’ Station Improvement Vision.

TFW-06-01-21-61

Metro De Cymru yn hybu'r economi

Mae prosiect Metro De Cymru sy'n cael ei gyflawni gan Trafnidiaeth Cymru yn parhau i roi hwb i'r economi leol drwy ddarparu mwy o gyfleoedd i fusnesau a chyflogaeth yng Nghymru.

TFW-06-01-21-61

South Wales Metro boosting the economy

The South Wales Metro project that is being delivered by Transport for Wales is continuing to provide a boost to the local economy by providing more opportunities for grounded Welsh businesses and employment.

Bow Street Station

Trafnidiaeth Cymru yn darparu gorsaf newydd Bow Street

Mae’n bleser gan Trafnidiaeth Cymru gyhoeddi agor gorsaf newydd Bow Street.

Bow Street Station

Transport for Wales delivers new Bow Street station

Transport for Wales is delighted to announce the opening of the new Bow Street station.