Teithio am ddim i weithwyr y GIG ar wasanaethau trenau Trafnidiaeth Cymru o ddydd Llun 23 Mawrth 2020: ChesterRailStation2018.10.29-17

22/03/20

Teithio am ddim i weithwyr y GIG ar wasanaethau trenau Trafnidiaeth Cymru o ddydd Llun 23 Mawrth 2020

O ddydd Llun 23 Mawrth, bydd Trafnidiaeth Cymru yn darparu teithio am ddim i holl weithwyr y GIG yn ôl ac ymlaen i’w gwaith tan 31 Mai ar dangos eu cerdyn staff GIG.

Dywedodd llefarydd ar ran Trafnidiaeth Cymru: “Ein prif ffocws yw cadw ein cydweithwyr a’n cwsmeriaid yn ddiogel, a chadw gweithwyr allweddol i deithio i’w gwaith.

“O ddydd Llun 23 Mawrth, bydd Trafnidiaeth Cymru yn darparu teithio am ddim i holl weithwyr y GIG yn ôl ac ymlaen i’w gwaith tan 31 Mai ar dangos eu cerdyn staff GIG.

“Rydym yn atgoffa gweithwyr allweddol y bydd amserlen lai yn gweithredu hefyd ledled rhwydwaith rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru gan ddechrau ddydd Llun 23ain Mawrth nes bydd rhybudd pellach.

“Rydyn ni'n gwneud popeth o fewn ein gallu i gadw gwasanaethau hanfodol i redeg, fel bod staff y gwasanaethau brys sy'n defnyddio ein trenau a'n gweithwyr allweddol yn cael teithio'n ddiogel ac yn hyderus.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yma: https://tfwrail.wales/covid-19.

Contact Information

Eryl Jones

eryl@equinox.wales

For all non media enquiries please contact Transport for Wales Rail Services/Customer service

0333 321 1202