Newyddion / News

136 items found, showing page 8 of 12

Class 170 in Cardiff

TrC yn cyhoeddi Chwyldro Rheilffyrdd ar y Sul ledled Cymru

Bydd amserlenni rheilffyrdd ar dyddiau Sul yng Nghymru yn cael eu gweddnewid fis Rhagfyr eleni gyda chynnydd o 40% mewn gwasanaethau ar draws y rhwydwaith, cam sylweddol tuag at greu rheilffordd 7-diwrnod yr wythnos go iawn.

StationSecurity

Mae cyfrifoldeb ar bob un ohonom i gadw’r rheilffyrdd yn ddiogel

Mae mwy o bobl nag erioed yn defnyddio’r rhwydwaith rheilffyrdd yng Nghymru a Lloegr, felly cadw’n ddiogel ar y rheilffordd yw’r brif flaenoriaeth bob amser.

living wage (2)

Trafnidiaeth Cymru yn Dathlu ei Ymrwymiad i’r Cyflog Byw Gwirioneddol

Heddiw, cyhoeddodd Trafnidiaeth Cymru ei fod yn Gyflogwr Cyflog Byw achrededig.

CardiffGates

Adnewyddu Caerdydd Canolog yn parhau gyda chlwydi tocynnau newydd sbon

Mae clwydi tocynnau YCHWANEGOL yn cael eu gosod yng Nghaerdydd Canolog fel rhan o gyfres o waith sy’n digwydd er mwyn gwella’r orsaf ar gyfer cwsmeriaid.

Vernon Everitt

Rheolwr Gyfarwyddwr Transport for London yn ymuno â thîm Trafnidiaeth Cymru fel Cyfarwyddwr Anweithredol

Mae Trafnidiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi y bydd Vernon Everitt, Rheolwr Gyfarwyddwr Transport for London (TfL), yn ymuno â thîm Trafnidiaeth Cymru fel Cyfarwyddwyr Anweithredol.

Passengers

Rydyn ni'n dyblu eich data i'ch cadw mewn cysylltiad!

MAE Trafnidiaeth Cymru yn dyblu faint o ddata am ddim mae ein cwsmeriaid yn ei gael ar ein trenau o 25mb i 50mb.

Class 170 in Cardiff

Cynghorir cwsmeriaid rheilffyrdd i wirio cyn iddynt deithio yn dilyn rhybudd tywydd

Cynghorir cwsmeriaid rheilffyrdd ledled Cymru a'r Gororau i wirio cyn iddynt deithio ar ddydd Gwener a dydd Sadwrn (25 a 26 Hydref) ar ôl i'r Swyddfa Dywydd gyhoeddi rhybudd tywydd melyn.

Pen-y-Ffordd Rebrand

Mae’r Weledigaeth Gwella Gorsafoedd yn parhau gyda buddsoddiad o £280,000 wedi’i fwriadu ar gyfer Cymru a Wirral

13 gorsaf ar hyd "lein y Gororau" rhwng Wrecsam ac Upton fydd yn cael eu gwella nesaf wrth i Drafnidiaeth Cymru barhau â’i gynlluniau i wneud y gorsafoedd yn lleoedd gwell a mwy croesawgar.

Tri-Mode unit on the Rhymney Line

Cyfleoedd i fusnesau lleol adeiladu Metro De Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru yn cynnig cyfleoedd i fusnesau lleol weithio mewn partneriaeth ag Alun Griffiths Cyf. i gyflawni Metro De Cymru.

Class 175 at Llandudno Junction

Pen-blwydd cyntaf Trafnidiaeth Cymru

Mae hi’n ben-blwydd cyntaf Trafnidiaeth Cymru heddiw. Mae hi’n flwyddyn ers iddo ddod yn gyfrifol am wasanaethau rheilffyrdd ar draws Cymru a’r Gororau a dechrau’r rhaglen buddsoddi sy’n werth £5 biliwn.

Class 170 in Cardiff

Capasiti ychwanegol a threnau gwell i deithwyr ar draws Cymru a'r gororau

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) wedi cyhoeddi cynlluniau i ddarparu lle ar gyfer hyd at 6,500 o deithwyr ychwanegol bob wythnos o fis Rhagfyr eleni ymlaen, ar yr un pryd â chyflwyno trenau ychwanegol ar draws rhwydwaith rheilffyrdd Cymru a’r Gororau.

Apprentices2

Prentisiaid penigamp! Dwy o weithwyr rheilffyrdd Cymru ar restr fer Prentis y Flwyddyn

MAE dwy o brentisiaid Trafnidiaeth Cymru wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Trafnidiaeth 2019 yng Nghymru.