Newyddion / News

189 items found, showing page 8 of 16

Volunteers Week 3

Trafnidiaeth Cymru yn dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr drwy rannu llwyddiant

Mae gweithwyr rheilffyrdd caredig wedi bod yn rhannu eu hanesion o roi o’u hamser i eraill fel rhan o’r Wythnos Gwirfoddolwyr.

CDF 4

Cyngor ‘Teithio Saffach’ i’r cyhoedd gan Trafnidiaeth Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn anfon neges glir i’r cyhoedd - sef Diogelu Cymru a pheidio â defnyddio gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus oni bai fod gwneud hynny’n hanfodol ac nad oes ffordd arall o deithio ar gael.

Chirk station

Trafnidiaeth Cymru yn ennill Gwobr Llesiant

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn falch iawn ei fod wedi’i gydnabod gan Mind am ei ymrwymiad i lesiant yn y gweithle.

Britannia Bridge 2

Digwyddiadau nodweddol yn hanes trafnidiaeth yng Nghymru

Mae Cymru wedi arwain y byd ym maes trafnidiaeth ers dros 200 mlynedd. I ddiolch i chi am aros gartref, rydyn ni wedi bwrw cipolwg yn ôl drwy’r archifau i ddarganfod mwy am rai o’r cerrig milltir mwyaf yn hanes datblygiad ein rhwydweithiau trafnidiaeth gyhoeddus.

fflecsi

Lansio gwasanaeth bws newydd yng Nghasnewydd

Mae Trafnidiaeth Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â chynghorau lleol a chwmnïau bysiau i lansio prosiect peilot a fydd yn golygu bod pobl yn gallu gofyn am fws i’w casglu yn agos i’w cartref, y gwaith neu'r siopau ar gyfer teithiau hanfodol.

Class 153 with rainbow sticker

Enfys ar Drenau!

Heno bydd Trafnidiaeth Cymru yn datgelu’r trenau cyntaf a fydd â sticeri enfys fel teyrnged i’r holl gyd-weithwyr allweddol sy’n helpu yn y frwydr yn erbyn Cofid19.

IWMD

TrC yn nodi Diwrnod Coffa Gweithwyr Rhyngwladol

Mae Trafnidiaeth Cymru yn nodi Diwrnod Coffa Gweithwyr Rhyngwladol mewn undod gyda’i bartneriaid undeb llafur.

WhatsApp

TrC yn lansio sianel newydd WhatsApp ar gyfer ymholiadau gan gwsmeriaid

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi lansio ei rif WhatsApp newydd ar gyfer ymholiadau gan gwsmeriaid, fel y cam diweddaraf yn ei ymrwymiad i drawsnewid profiad cwsmeriaid o wasanaeth rheilffyrdd Cymru a’r Gororau.

Corona cleaning 1

TrC yn glanhau’n helaeth i guro’r coronafeirws

Mae Trafnidiaeth Cymru yn gweithio 24 awr y dydd i sicrhau diogelwch a llesiant y gweithwyr allweddol sy’n defnyddio ei wasanaethau, fel rhan o’i ymateb i’r pandemig coronafeirws.

Class 175 at Chester station

Teithio am ddim i weithwyr y GIG ar wasanaethau trenau Trafnidiaeth Cymru o ddydd Llun 23 Mawrth 2020

O ddydd Llun 23 Mawrth, bydd Trafnidiaeth Cymru yn darparu teithio am ddim i holl weithwyr y GIG yn ôl ac ymlaen i’w gwaith tan 31 Mai ar dangos eu cerdyn staff GIG.

Class 175 approaching Llandudno Junction

Angen cefnogaeth y cyhoedd i gadw’r rhwydwaith rheilffyrdd yn ddiogel yn ystod coronafeirws

Cynnydd sydyn mewn adroddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol ar rwydwaith reilffyrdd

Dolwyddelan station

Technoleg newydd i trawsnewid perfformiad rheilffyrdd ar rhwydwaith Trafnidiaeth Cymru

SYSTEM fideo arloesol a fydd yn gwella perfformiad yn aruthrol ar y rheilffyrdd yng Nghymru a’r Gororau.