Newyddion / News

104 items found, showing page 8 of 9

Milford Haven Macular Society Group

Trefnu taith ar y trên i grŵp colli golwg Aberdaugleddau

Roedd Grŵp Cymorth Cymdeithas Facwlaidd Aberdaugleddau yn codi stêm yr wythnos hon wedi iddynt gael eu gwahodd i gymryd rhan mewn Diwrnod Ymgyfarwyddo a drefnwyd gan Trafnidiaeth Cymru.

South Wales Metro Vehicle artist's impression

Gwneud lle i Fetro De Cymru

Bydd Trafnidiaeth Cymru yn cyrraedd carreg filltir allweddol heddiw yn ei gynlluniau i godi depo £100 miliwn a fydd wrth galon gweithrediadau Metro De Cymru.

Class 37 at Cardiff Central

Croesawu trên poblogaidd yn ôl!

Roedd Trafnidiaeth Cymru yn falch iawn o groesawu hen wyneb cyfarwydd yn ôl i’w rwydwaith yr wythnos diwethaf, pan ail-gyflwynwyd trên Dosbarth 37 wedi’i dynnu gan locomotif.

South Wales Metro Vehicle artist's impression

Trafnidiaeth Cymru yn dyfarnu’r contractau ECI cyntaf ar gyfer Metro De Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru yn falch o ddyfarnu contractau Ymwneud Cynnar gan Gontractwr (ECI) i dri chwmni blaenllaw ym maes peirianneg ac adeiladu ar gyfer prosiectau yn Ne Cymru.

Llandudno station

Trafnidiaeth Cymru’n buddsoddi £7 miliwn i uwchraddio a chynnal a chadw peiriannau tocynnau mewn gorsafoedd

Bydd y caledwedd a’r meddalwedd newydd, a ddarperir gan Fujitsu, yn ateb y galw drwy roi gwell profiadau cyffredinol i gwsmeriaid, a mwy o hyblygrwydd i staff wrth iddyn nhw ddefnyddio systemau archebu

Drivers in Cardiff 3

Ar y trywydd iawn i lwyddo! Y criw cyntaf o yrwyr Trafnidiaeth Cymru yn llwyddo gyda chlod

Mae’r criw cyntaf o yrwyr sydd newydd hyfforddi o dan Trafnidiaeth Cymru yn dweud eu bod yn hynod gyffrous o ymuno â dechrau taith 15 mlynedd.

Alun Bowen

Trafnidiaeth Cymru yn penodi Cyfarwyddwr Anweithredol newydd

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi penodi Alun Bowen fel ei Gyfarwyddwr Anweithredol a Chadeirydd ei Bwyllgor Archwiliad a Risg

Group photo at Liverpool Lime Street

Lansio Gwasanaethau Rheilffyrdd newydd rhwng Gogledd Cymru a Lerpwl

Gan ddechrau heddiw, bydd Trafnidiaeth Cymru yn rhedeg gwasanaethau rheilffyrdd bob awr rhwng Gogledd Cymru a Sir Caer i Lerpwl.

Ken Skates at Llandudno

Gweledigaeth Newydd ar gyfer Rheilffyrdd Cymunedol, gan Trafnidiaeth Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi lansio gweledigaeth newydd sbon ar gyfer rheilffyrdd cymunedol, gan roi lle blaenllaw i anghenion ardaloedd lleol yn ei gynlluniau.

Colin Lea, Lewis Williams, Nathan Currie, Minister Ken Skates, Frances Norman, Alice Cowley and Holly Flye

Trafnidiaeth Cymru yn cyhoeddi creu mwy na 120 o swyddi

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi creu mwy na 120 o swyddi newydd ers cymryd yr awenau i redeg gwasanaethau rheilffyrdd Cymru a’r gororau yn 2018.

Class 230s exterior

Enwebu Trafnidiaeth Cymru ar gyfer Gwobrau Caffael Cenedlaethol

Mae Trafnidiaeth Cymru’n dathlu ei fod wedi cael ei enwebu ar gyfer dwy Wobr GO Genedlaethol y DU ar gyfer y broses arloesol o gaffael gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a’r Gororau.

Chester station Class 158

Halton Curve: mae’r amser yn nesáu i wasanaethau Lerpwl ddechrau

Mae Trafnidiaeth Cymru wrthi’n paratoi ar gyfer gwasanaethau newydd bob awr yn cysylltu gogledd Cymru a Swydd Gaer â Lerpwl, a fydd yn dechrau fis nesaf.