Newyddion / News

144 items found, showing page 7 of 12

WhatsApp

TrC yn lansio sianel newydd WhatsApp ar gyfer ymholiadau gan gwsmeriaid

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi lansio ei rif WhatsApp newydd ar gyfer ymholiadau gan gwsmeriaid, fel y cam diweddaraf yn ei ymrwymiad i drawsnewid profiad cwsmeriaid o wasanaeth rheilffyrdd Cymru a’r Gororau.

Corona cleaning 1

TrC yn glanhau’n helaeth i guro’r coronafeirws

Mae Trafnidiaeth Cymru yn gweithio 24 awr y dydd i sicrhau diogelwch a llesiant y gweithwyr allweddol sy’n defnyddio ei wasanaethau, fel rhan o’i ymateb i’r pandemig coronafeirws.

Class 175 at Chester station

Teithio am ddim i weithwyr y GIG ar wasanaethau trenau Trafnidiaeth Cymru o ddydd Llun 23 Mawrth 2020

O ddydd Llun 23 Mawrth, bydd Trafnidiaeth Cymru yn darparu teithio am ddim i holl weithwyr y GIG yn ôl ac ymlaen i’w gwaith tan 31 Mai ar dangos eu cerdyn staff GIG.

Class 175 approaching Llandudno Junction

Angen cefnogaeth y cyhoedd i gadw’r rhwydwaith rheilffyrdd yn ddiogel yn ystod coronafeirws

Cynnydd sydyn mewn adroddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol ar rwydwaith reilffyrdd

Dolwyddelan station

Technoleg newydd i trawsnewid perfformiad rheilffyrdd ar rhwydwaith Trafnidiaeth Cymru

SYSTEM fideo arloesol a fydd yn gwella perfformiad yn aruthrol ar y rheilffyrdd yng Nghymru a’r Gororau.

North Llanrwst station

Trafnidiaeth Cymru yn lansio cyhoeddiadau yn y Gymraeg

Gall Trafnidiaeth Cymru gadarnhau fod system wybodaeth Gymraeg wedi cael ei gosod mewn mwy na 170 o orsafoedd Cymru. 

Class 175

Cyfleoedd i staff Flybe gyda Trafnidiaeth Cymru

Mae’r miloedd o staff mae cwymp cwmni awyrennau Flybe wedi effeithio arnynt yn cael eu hannog i edrych ar swyddi gwag gyda Trafnidiaeth Cymru a Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru.

Chris Gibb receives award

Gwobr Cyflawniad Oes i Gynghorydd Trafnidiaeth Cymru

Cyflwynwyd ‘Gwobr Cyflawniad Oes’ i Chris Gibb, Cynghorydd Strategol gyda Trafnidiaeth Cymru, yng Ngwobrau Chwiban Aur 2020 Sefydliad y Gweithredwyr Rheilffyrdd.

Armed Forces Covenant

Adduned Trafnidiaeth Cymru i’r lluoedd arfog

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi addo helpu’r gymuned lluoedd arfog trwy lofnodi ymrwymiad i anrhydeddu Cyfamod y Lluoedd Arfog.

Pic1-2

Lansio ap Iaith Arwyddion ar draws Trafnidiaeth Cymru

MAE ap newydd i helpu cwsmeriaid o’r gymuned fyddar i gyfathrebu wedi cael ei lansio ar rwydwaith Trafnidiaeth Cymru yr wythnos yma

DeepClean2

Fel newydd! Gwaith glanhau gorsafoedd yn drylwyr yn tynnu tua’r terfyn

Bydd MWY NA 100 o orsafoedd yn cael eu glanhau’n drylwyr rhwng mis Ionawr a mis Mawrth wrth i Trafnidiaeth Cymru fwrw ymlaen â’i Weledigaeth Gwella Gorsafoedd gwerth £194m.

Taffs Well Depot Artist Impression 6

Dechrau adeiladu Canolfan Reoli’r Metro

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cyrraedd carreg filltir bwysig arall wrth i waith adeiladu ddechrau ar eu Depo Metro gwerth £100 miliwn yn Ffynnon Taf.