Newyddion / News

115 items found, showing page 7 of 10

Class 175 at Llandudno Junction

Pen-blwydd cyntaf Trafnidiaeth Cymru

Mae hi’n ben-blwydd cyntaf Trafnidiaeth Cymru heddiw. Mae hi’n flwyddyn ers iddo ddod yn gyfrifol am wasanaethau rheilffyrdd ar draws Cymru a’r Gororau a dechrau’r rhaglen buddsoddi sy’n werth £5 biliwn.

Class 170 in Cardiff

Capasiti ychwanegol a threnau gwell i deithwyr ar draws Cymru a'r gororau

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) wedi cyhoeddi cynlluniau i ddarparu lle ar gyfer hyd at 6,500 o deithwyr ychwanegol bob wythnos o fis Rhagfyr eleni ymlaen, ar yr un pryd â chyflwyno trenau ychwanegol ar draws rhwydwaith rheilffyrdd Cymru a’r Gororau.

Apprentices2

Prentisiaid penigamp! Dwy o weithwyr rheilffyrdd Cymru ar restr fer Prentis y Flwyddyn

MAE dwy o brentisiaid Trafnidiaeth Cymru wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Trafnidiaeth 2019 yng Nghymru.

Tri-Mode unit on the Rhymney Line

Trafnidiaeth Cymru yn cyhoeddi ei adroddiad blynyddol a datganiadau ariannol cyntaf

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC), y cwmni nid-er-elw sy’n mynd ati i gyflawni gweledigaeth Llywodraeth Cymru o ran trafnidiaeth yng Nghymru, wedi cyhoeddi ei adroddiad blynyddol a datganiadau ariannol ar gyfer blwyddyn ariannol 2018/19.

TFW roundel colour rgb

Mae TrC yn ymuno gyda chwmnïau trên ar draws y DU i gefnogi cwsmeriaid sydd wedi cael ei effeithio gan gwymp Thomas Cook.

Mae cwmnïau trên yn ymlacio rheolau tocynnau er mwyn helpu cwsmeriaid Thomas Cook sydd wedi cael ei effeithio gan gwymp y cwmni.

Ken Skates and the TfW team at Canton depot

Diwydiant Rheilffyrdd Cymru yn Paratoi ar gyfer yr Hydref

Mae Trafnidiaeth Cymru a Network Rail wedi bod yn gweithio’n galed i sicrhau bod y diwydiant rheilffyrdd yng Nghymru yn barod ar gyfer yr hydref. 

LabPics

Yn eisiau arloeswyr, dyfeiswyr ac entrepreneuriaid i Gymru

Lansiwyd rhaglen arloesi rheilffyrdd benodol yng Nghasnewydd â’r nod o ddatblygu rhai o’r busnesau newydd gorau.

IMG 2646

Buddsoddi £194 miliwn yng Ngorsafoedd Rheilffordd Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cyhoeddi manylion y cynllun buddsoddi gwerth £194 miliwn i wella’r 247 o orsafoedd rheilffordd sydd yng Nghymru.

Concessionary travel pass campaign

DIWEDDARAF: Trafnidiaeth Cymru yn ei gwneud hi’n haws i bobl gael gafael ar ffurflenni cais am gardiau bws

Ar 11 Medi 2019, roedd cynghorau ledled Cymru a Thrafnidiaeth Cymru wedi lansio un o’r rhaglenni mwyaf i ymgysylltu â’r cyhoedd, gyda’r nod o adnewyddu’r holl gardiau bws gwyrdd ledled Cymru.  Mae nifer fawr iawn wedi ymateb ac mae miloedd o ddefnyddwyr bysiau eisiau gwneud cais am eu cardiau newydd ar unwaith.

IMG 2633

Gorsaf yn Sir Gaerfyrddin yn y ras am un o brif wobrau’r diwydiant rheilffyrdd

MAE Gorsaf Llanymddyfri wedi cyrraedd rhestr fer ‘gorsaf y flwyddyn’ yng Ngwobrau Rheilffyrdd Cenedlaethol 2019

social sharer porth (1)

Gwahoddiad Trafnidiaeth Cymru i Gymunedau’r Cymoedd

Mae Trafnidiaeth Cymru a Thasglu’r Cymoedd yn cynnal cyfres o sioeau teithiol mewn lleoliadau allweddol yn ne Cymru fel y gall cymunedau lleol gael gwybod am welliannau sy’n cael eu gwneud i’w rhwydwaith trafnidiaeth a'r cyfleoedd sydd ar gael iddyn nhw.

Class 170 in Cardiff

Trenau ychwanegol yn cyrraedd ar gyfer Trafnidiaeth Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi derbyn y trên Turbostar Dosbarth 170 cyntaf gan Greater Anglia.