Newyddion / News

189 items found, showing page 6 of 16

TfW logo-2

Trafnidiaeth Cymru i adeiladu croesfan reilffordd bwysig ar gyfer y gymuned

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd pont droed dros dro yn cael ei gosod yn Llanbradach i gymryd lle pont a gafodd ei dymchwel.

Class 153 logo

Trafnidiaeth Cymru yn lansio digwyddiadau Llwyfan y Gadwyn Gyflenwi

Mae Trafnidiaeth Cymru yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau rhyngweithiol bob yn ail fis ar Lwyfan y Gadwyn Gyflenwi ar y cyd â Busnes Cymru i’w helpu i gyflawni a datblygu cadwyn gyflenwi amrywiol a chynaliadwy.

Class 170 at Cardiff Central station at night

Labordy arloesi'n sbarduno technoleg newydd wych i helpu Trafnidiaeth Cymru i wella profiadau cwsmeriaid

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi lansio ail gam ei raglen arloesi a sbarduno, ac yn gweithio gyda rhai o’r cwmnïau arloesi newydd gorau i sicrhau buddion go iawn i gwsmeriaid.

Swansea opening (1 of 1)

Trafnidiaeth Cymru yn croesawu Partneriaeth Rheilffordd Gymunedol newydd ar gyfer y De-orllewin

Mae Trafnidiaeth Cymru yn falch o groesawu partneriaeth rheilffyrdd cymunedol newydd ar gyfer y De-orllewin, sydd â’r nod helpu cymunedau i elwa i'r eithaf ar eu gwasanaethau trenau.

BTP 3

Bydd pobl yn cael eu gorfodi i wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus

Mae Trafnidiaeth Cymru a’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig yn atgoffa cwsmeriaid bod angen iddyn nhw wisgo gorchudd wyneb ar wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus – os na fyddwch yn dilyn y rheolau ni fyddwch yn cael teithio ac mae’n bosibl i chi gael dirwy.

seat covers

Trafnidiaeth Cymru a’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig yn atgyfnerthu’r cyngor ar deithio

Gyda’r rhagolygon am dywydd braf dros y penwythnos, mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) a’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig yn atgyfnerthu’r neges ‘Teithio'n Saffach’, gan annog pobl ddim ond i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer teithiau hanfodol pan nad oes ffordd arall o deithio ar gael.

Ystrad Mynach station with new ticket machine

Peiriannau Tocynnau Newydd a Chardiau Clyfar ar gyfer Trafnidiaeth Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi dechrau gosod peiriannau gwerthu tocynnau newydd a defnyddio cardiau clyfar ar lawer o’u llwybrau ledled rhwydwaith Cymru a’r Gororau.

fflecsi

Cynllun peilot Trafnidiaeth Cymru ar gyfer bysiau yn ymestyn i Sir Ddinbych

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ddinbych, M&H Coaches a Townlynx i ymestyn cynllun peilot ‘fflecsi’ i Sir Ddinbych.

Class 153 logo

Trafnidiaeth Cymru yn lansio arolwg i’r cyhoedd

Mae Trafnidiaeth Cymru yn gofyn i’r cyhoedd gymryd rhan mewn arolwg a all helpu gyda chynlluniau trafnidiaeth yn y dyfodol.

Llys Cadwyn-2

Mae Trafnidiaeth Cymru un cam yn nes at agor ei bencadlys newydd ym Mhontypridd.

Yr wythnos yma, bydd y gwaith yn dechrau o osod brand Trafnidiaeth Cymru (TrC) ar ei bencadlys newydd sbon yn Llys Cadwyn yng nghanol tref Pontypridd.

Sunflower cy

Trafnidiaeth Cymru yn ymuno â chynllun Anableddau Cudd

Mae Trafnidiaeth Cymru yn falch o ymuno â chynllun Anableddau Cudd Sunflower Lanyard a gwella profiadau cwsmeriaid ymhellach ledled eu rhwydwaith.

Gardening

Trafnidiaeth Cymru yn Cyflawni o ran Cynaliadwyedd

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cyhoeddi ei Ddiweddariad Blynyddol cyntaf ar Ddatblygu Cynaliadwy, sy'n amlygu'r prif bethau a gyflawnwyd o ran darparu rhwydwaith trafnidiaeth cynaliadwy sy'n addas ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.