Newyddion / News

136 items found, showing page 5 of 12

Class 398

Gwaith trawsnewid rheilffordd Metro De Cymru yn dechrau

Bydd Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn dechrau’r gwaith trawsnewid llinell y rheilffordd ar 3 Awst 2020 ac yn gyrru ymlaen â’r cynlluniau i gyflawni Metro De Cymru, a fydd yn golygu bod teithio’n haws, yn gyflymach ac yn fwy hwylus i bobl yn Ne Cymru.

social dist

Diweddariad Trafnidiaeth Cymru ar gyfer defnyddwyr trafnidiaeth gyhoeddus

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn rhoi diweddariad clir i bob defnyddiwr trafnidiaeth gyhoeddus yn dilyn newidiadau mewn cyngor gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, gan annog pobl i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer teithio hanfodol yn unig a lle nad oes dewisiadau teithio eraill ar gael.

Cardiff Central P0-2

TrC yn dechrau ailaddurno gorsaf Caerdydd Canolog

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi dechrau ar y gwaith o drawsnewid ymddangosiad gorsaf brysuraf Cymru fel rhan o’u Gweledigaeth Gwella Gorsafoedd.

fflecsi

Cynllun peilot Trafnidiaeth Cymru ar gyfer bysiau yn ymestyn i Gaerdydd

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd a Grŵp NAT i ymestyn cynllun peilot ‘fflecsi’ i ogledd Caerdydd.

Lab1

Labordy Trafnidiaeth Cymru i ddangos arloesedd a thalent dechnolegol

Mae cynllun ARLOESOL sydd wedi cael ei ddylunio i gefnogi busnesau newydd ac ysgogi twf yng Nghymru yn arddangos y dalent arloesi a thechnolegol orau'r wythnos nesaf.

pic bridge 2

Rheolwr Trafnidiaeth Cymru yn ailgadarnhau ymrwymiad i ailadeiladu croesfan yn Ty'n-y-Graig

Mae Prif Swyddog Gweithredol Trafnidiaeth Cymru, James Price, wedi canmol y gweithlu am ddymchwel pont droed a oedd wedi cael ei difrodi yn Llanbradach ac am wneud hynny’n ddiogel.

IMG-20200618-WA0001

Trafnidiaeth Cymru yn atyfnerthu’r neges Teithio'n Saffach i’r cyhoedd

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn atgyfnerthu ei neges Teithio'n Saffach, gan annog pobl ddim ond i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer teithiau hanfodol pan nad oes ffordd arall o deithio ar gael.

Hensol Castle

Distyllfa o Gymru yn darparu hylif diheintio dwylo i Drafnidiaeth Cymru

Trafnidiaeth Cymru yn prynu miloedd o litrau o hylif diheintio dwylo gan ddistyllfa newydd fydd yn helpu i gefnogi staff rheilffyrdd rheng flaen ledled Cymru a’r Gororau.

Bike rack at Abergavenny station

Trafnidiaeth Cymru’n paratoi ar gyfer buddsoddiad mawr mewn beiciau

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi ymrwymo’n llwyr i hybu teithio llesol a bydd yn darparu cannoedd o leoedd parcio beic yng ngorsafoedd Cymru a Lloegr.

Volunteers Week 3

Trafnidiaeth Cymru yn dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr drwy rannu llwyddiant

Mae gweithwyr rheilffyrdd caredig wedi bod yn rhannu eu hanesion o roi o’u hamser i eraill fel rhan o’r Wythnos Gwirfoddolwyr.

CDF 4

Cyngor ‘Teithio Saffach’ i’r cyhoedd gan Trafnidiaeth Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn anfon neges glir i’r cyhoedd - sef Diogelu Cymru a pheidio â defnyddio gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus oni bai fod gwneud hynny’n hanfodol ac nad oes ffordd arall o deithio ar gael.

Chirk station

Trafnidiaeth Cymru yn ennill Gwobr Llesiant

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn falch iawn ei fod wedi’i gydnabod gan Mind am ei ymrwymiad i lesiant yn y gweithle.