Newyddion / News

104 items found, showing page 5 of 9

passenger assist with seats

Mannau Cyfarfod Cymorth i Deithwyr newydd yn gwneud bywyd hyd yn oed yn haws i gwsmeriaid Trafnidiaeth Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cyflwyno mannau cyfarfod Cymorth i Deithwyr pwrpasol yng ngorsaf Caerdydd Canolog i wella’r profiad cwsmer ar gyfer unrhyw gwsmeriaid sydd angen cymorth ar eu taith.

Concessionary Travel Card

Cytuno ar gyfnod gras i helpu deiliaid cardiau bws sydd heb wneud cais am eu cardiau teithio newydd eto

Mae cynlluniau wedi cael eu cyhoeddi ynglŷn â’r hyn fydd yn digwydd o 31 Rhagfyr 2019 ymlaen, ar ôl i raglen adnewyddu fwyaf Cymru ddod i ben.

Class 170 in Cardiff

Newid amserlen Rhagfyr: atgoffa cwsmeriaid i ‘wirio cyn teithio’

Mae Trafnidiaeth Cymru’n atgoffa cwsmeriaid i wirio cyn iddyn nhw deithio wrth i baratoadau gael eu gwneud i newid yr amserlen yn y modd mwyaf eithafol mewn cenhedlaeth.

O 15 Rhagfyr, bydd gwasanaethau’r Sul ar sawl rhan o rwydwaith Trafnidiaeth Cymru’n ymdebygu’n fwy i wasanaethau canol wythnos am y tro cyntaf – cynnydd o 40% ers 2018 – a bydd gwasanaeth ar y Sul yn cael ei gyflwyno am y tro cyntaf erioed ar rai llinellau.

Gardening

Trafnidiaeth Cymru yn lansio Cynllun Datblygu Cynaliadwy

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cyhoeddi Cynllun Datblygu Cynaliadwy, gan ddatgelu eu targedau cynaliadwyedd uchelgeisiol a’r camau y bydd Trafnidiaeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau y bydd yn cyrraedd y targedau hyn.

Class 170 in Cardiff

TrC yn cyhoeddi Chwyldro Rheilffyrdd ar y Sul ledled Cymru

Bydd amserlenni rheilffyrdd ar dyddiau Sul yng Nghymru yn cael eu gweddnewid fis Rhagfyr eleni gyda chynnydd o 40% mewn gwasanaethau ar draws y rhwydwaith, cam sylweddol tuag at greu rheilffordd 7-diwrnod yr wythnos go iawn.

StationSecurity

Mae cyfrifoldeb ar bob un ohonom i gadw’r rheilffyrdd yn ddiogel

Mae mwy o bobl nag erioed yn defnyddio’r rhwydwaith rheilffyrdd yng Nghymru a Lloegr, felly cadw’n ddiogel ar y rheilffordd yw’r brif flaenoriaeth bob amser.

living wage (2)

Trafnidiaeth Cymru yn Dathlu ei Ymrwymiad i’r Cyflog Byw Gwirioneddol

Heddiw, cyhoeddodd Trafnidiaeth Cymru ei fod yn Gyflogwr Cyflog Byw achrededig.

CardiffGates

Adnewyddu Caerdydd Canolog yn parhau gyda chlwydi tocynnau newydd sbon

Mae clwydi tocynnau YCHWANEGOL yn cael eu gosod yng Nghaerdydd Canolog fel rhan o gyfres o waith sy’n digwydd er mwyn gwella’r orsaf ar gyfer cwsmeriaid.

Vernon Everitt

Rheolwr Gyfarwyddwr Transport for London yn ymuno â thîm Trafnidiaeth Cymru fel Cyfarwyddwr Anweithredol

Mae Trafnidiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi y bydd Vernon Everitt, Rheolwr Gyfarwyddwr Transport for London (TfL), yn ymuno â thîm Trafnidiaeth Cymru fel Cyfarwyddwyr Anweithredol.

Passengers

Rydyn ni'n dyblu eich data i'ch cadw mewn cysylltiad!

MAE Trafnidiaeth Cymru yn dyblu faint o ddata am ddim mae ein cwsmeriaid yn ei gael ar ein trenau o 25mb i 50mb.

Class 170 in Cardiff

Cynghorir cwsmeriaid rheilffyrdd i wirio cyn iddynt deithio yn dilyn rhybudd tywydd

Cynghorir cwsmeriaid rheilffyrdd ledled Cymru a'r Gororau i wirio cyn iddynt deithio ar ddydd Gwener a dydd Sadwrn (25 a 26 Hydref) ar ôl i'r Swyddfa Dywydd gyhoeddi rhybudd tywydd melyn.

Pen-y-Ffordd Rebrand

Mae’r Weledigaeth Gwella Gorsafoedd yn parhau gyda buddsoddiad o £280,000 wedi’i fwriadu ar gyfer Cymru a Wirral

13 gorsaf ar hyd "lein y Gororau" rhwng Wrecsam ac Upton fydd yn cael eu gwella nesaf wrth i Drafnidiaeth Cymru barhau â’i gynlluniau i wneud y gorsafoedd yn lleoedd gwell a mwy croesawgar.