Newyddion / News

189 items found, showing page 5 of 16

Class 175 at Llandudno Junction

Gwaith trawsnewid rhwydwaith trafnidiaeth Cymru yn parhau – er gwaethaf heriau Covid-19

Yng nghyd-destun heriau digynsail Covid-19, mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) a Keolis ac Amey wedi cymryd y camau cyntaf tuag at ailddiffinio’r partneriaeth a gychwynnwyd yn 2018, a fydd yn sicrhau bod rhwydwaith rheilffyrdd Cymru a’r Gororau yn parhau i gael ei drawsnewid.

Adam Terry and AIVR-2

Trafnidiaeth Cymru yn dathlu llwyddiant yn y Gwobrau Trafnidiaeth

Roedd Trafnidiaeth Cymru yn falch iawn o gael cydnabyddiaeth yn y Gwobrau Trafnidiaeth yng Nghymru, lle daeth i'r brig mewn dau gategori.

Shwmae beginning frame

TrC yn dathlu Diwrnod Shwmae Sumae!

Mae Trafnidiaeth Cymru yn dathlu ‘Diwrnod Shwmae Sumae’ heddiw gyda chân gan eu goruchwyliwr cerddgar a llu o weithgareddau eraill.

Plasma 2

Y diwydiant rheilffyrdd yng Nghymru yn buddsoddi mewn technoleg newydd ar gyfer yr hydref

Mae Trafnidiaeth Cymru a Network Rail yn defnyddio technoleg a dyfeisiadau newydd a chreadigol i helpu i gadw’r gwasanaethau rheilffyrdd i redeg yn yr hydref.

Llandudno station with Creating Enterprise

Artistiaid, radio ysbyty a mentrau cyflogaeth – wyneb newydd Rheilffyrdd Cymunedol yng Nghymru

Mae Trafnidiaeth Cymru yn carlamu ymlaen gyda’i gynlluniau i greu hybiau cymunedol mewn gorsafoedd rheilffordd ledled Cymru.

Chirk station buildings

Gorsafoedd Trafnidiaeth Cymru yn cystadlu am glod Cwpan y Byd

Mae pump o orsafoedd Trafnidiaeth Cymru wedi’u henwebu i gymryd rhan mewn cystadleuaeth i ddod o hyd i hoff orsaf Prydain.

Swansea opening (1 of 1)-2

Trafnidiaeth Cymru a Network Rail i gyflawni gwelliannau yng ngorsaf Abertawe

Mae Trafnidiaeth Cymru a Network Rail yn cydweithio i gyflawni gwelliannau mawr yng ngorsaf Abertawe ar gyfer teithwyr y rheilffyrdd.

Dolwyddelan station

Trafnidiaeth Cymru yn dathlu lleihau ôl troed carbon ar Ddiwrnod Aer Glân

Mae Trafnidiaeth Cymru yn nodi Diwrnod Aer Glân drwy ddathlu ei lwyddiannau o ran lleihau ei ôl troed carbon fel rhan o’i Gynllun Datblygu Cynaliadwy.

equality big

Trafnidiaeth Cymru yn dathlu’r Wythnos Gynhwysiant Genedlaethol

Mae Trafnidiaeth Cymru yn nodi’r Wythnos Gynhwysiant Genedlaethol, sef wythnos i ddathlu cynhwysiant o bob math.

fflecsi Pembrokeshire coastline

Gwasanaeth bws fflecsi nawr yn Sir Benfro

Mae Trafnidiaeth Cymru yn bwrw ati i ehangu gwasanaeth bws fflecsi i ran arall o Gymru.  

Face covering

78% yn cydymffurfio â gorchuddion wyneb ar drenau

Mae ystadegau Trafnidiaeth Cymru yn dangos bod 78% o’u cwsmeriaid rheilffyrdd nawr yn cydymffurfio ac yn gwisgo gorchuddion wyneb ar drenau.

Buckley station

Trafnidiaeth Cymru yn parhau i wella gorsafoedd ar reilffordd Wrecsam i Bidston

Mae Trafnidiaeth Cymru yn parhau i gyflawni eu Gweledigaeth Gwella Gorsafoedd ar reilffordd y Gororau rhwng Wrecsam a Bidston ac maent yn symud ymlaen gyda’u cynlluniau i drawsnewid trafnidiaeth ar draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau.