Newyddion / News

136 items found, showing page 4 of 12

Swansea opening (1 of 1)

Trafnidiaeth Cymru yn croesawu Partneriaeth Rheilffordd Gymunedol newydd ar gyfer y De-orllewin

Mae Trafnidiaeth Cymru yn falch o groesawu partneriaeth rheilffyrdd cymunedol newydd ar gyfer y De-orllewin, sydd â’r nod helpu cymunedau i elwa i'r eithaf ar eu gwasanaethau trenau.

BTP 3

Bydd pobl yn cael eu gorfodi i wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus

Mae Trafnidiaeth Cymru a’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig yn atgoffa cwsmeriaid bod angen iddyn nhw wisgo gorchudd wyneb ar wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus – os na fyddwch yn dilyn y rheolau ni fyddwch yn cael teithio ac mae’n bosibl i chi gael dirwy.

seat covers

Trafnidiaeth Cymru a’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig yn atgyfnerthu’r cyngor ar deithio

Gyda’r rhagolygon am dywydd braf dros y penwythnos, mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) a’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig yn atgyfnerthu’r neges ‘Teithio'n Saffach’, gan annog pobl ddim ond i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer teithiau hanfodol pan nad oes ffordd arall o deithio ar gael.

Ystrad Mynach station with new ticket machine

Peiriannau Tocynnau Newydd a Chardiau Clyfar ar gyfer Trafnidiaeth Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi dechrau gosod peiriannau gwerthu tocynnau newydd a defnyddio cardiau clyfar ar lawer o’u llwybrau ledled rhwydwaith Cymru a’r Gororau.

fflecsi

Cynllun peilot Trafnidiaeth Cymru ar gyfer bysiau yn ymestyn i Sir Ddinbych

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ddinbych, M&H Coaches a Townlynx i ymestyn cynllun peilot ‘fflecsi’ i Sir Ddinbych.

Class 153 logo

Trafnidiaeth Cymru yn lansio arolwg i’r cyhoedd

Mae Trafnidiaeth Cymru yn gofyn i’r cyhoedd gymryd rhan mewn arolwg a all helpu gyda chynlluniau trafnidiaeth yn y dyfodol.

Llys Cadwyn-2

Mae Trafnidiaeth Cymru un cam yn nes at agor ei bencadlys newydd ym Mhontypridd.

Yr wythnos yma, bydd y gwaith yn dechrau o osod brand Trafnidiaeth Cymru (TrC) ar ei bencadlys newydd sbon yn Llys Cadwyn yng nghanol tref Pontypridd.

Sunflower cy

Trafnidiaeth Cymru yn ymuno â chynllun Anableddau Cudd

Mae Trafnidiaeth Cymru yn falch o ymuno â chynllun Anableddau Cudd Sunflower Lanyard a gwella profiadau cwsmeriaid ymhellach ledled eu rhwydwaith.

Gardening

Trafnidiaeth Cymru yn Cyflawni o ran Cynaliadwyedd

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cyhoeddi ei Ddiweddariad Blynyddol cyntaf ar Ddatblygu Cynaliadwy, sy'n amlygu'r prif bethau a gyflawnwyd o ran darparu rhwydwaith trafnidiaeth cynaliadwy sy'n addas ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. 

Class 175

Trafnidiaeth Cymru yn cyhoeddi ei adroddiad blynyddol ar gyfer 2019/20

Mae Trafnidiaeth Cymru (TtC), y cwmni nid-er-elw sy’n mynd at i gyflawni gweledigaeth Llywodraeth Cymru o ran trafnidiaeth yng Nghymru, wedi cyhoeddi ei adroddiad blynyddol ar gyfer 2019/20.

fflecsi

Cynllun peilot bysiau Trafnidiaeth Cymru yn ymestyn i Rondda Cynon Taf

Mae Trafnidiaeth Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Rhondda Cynon Taf a Stagecoach yn y De i ymestyn y cynllun peilot ‘fflecsi’ i ardaloedd Tonypandy a Thonyrefail yn Rhondda Cynon Taf.

Lab1

Arloesi a syniadau newydd i lywio profiad cwsmeriaid Trafnidiaeth Cymru

CYFLWYNODD busnesau creadigol o bob cwr o’r DU eu syniadau ar gyfer gwella profiad cwsmeriaid ar rwydwaith Trafnidiaeth Cymru yr wythnos hon.