Newyddion / News

189 items found, showing page 4 of 16

CDF 4

Mae Trafnidiaeth Cymru yn gofyn i gwsmeriaid fod yn gyfrifol

Mae gan Trafnidiaeth Cymru neges glir i’r cyhoedd sy’n teithio’r penwythnos hwn; mae’n eu hannog i ddilyn yr holl gyngor teithio’n saffach ac i ymddwyn yn gyfrifol er mwyn Cadw Cymru’n Ddiogel.

A TfW driver

Trafnidiaeth Cymru a Gyrfa Cymru’n cynnal digwyddiadau rhithwir ‘Swyddi ym maes Trafnidiaeth’

Bydd partneriaeth newydd gyffrous rhwng Trafnidiaeth Cymru a Gyrfa Cymru’n tynnu sylw disgyblion ysgol Cymru at gyfleoedd yn y sector trafnidiaeth.

Capacity checker 2

Dod o hyd i le er mwyn cadw pellter cymdeithasol ar drenau gyda Gwiriwr Capasiti newydd

Mae Trafnidiaeth Cymru yn lansio Gwiriwr Capasiti, i helpu cwsmeriaid i wirio cyn teithio pa drenau allai fod â’r mwyaf o le er mwyn gallu cadw pellter cymdeithasol yn sgil COVID-19.

social dist

Cyfyngiadau trawsffiniol rhwng Cymru a Lloegr i barhau

Mae Trafnidiaeth Cymru yn atgoffa teithwyr y bydd cyfyngiadau trawsffiniol rhwng Cymru a Lloegr yn dal i fod yn eu lle pan ddaw’r ‘cyfnod atal byr’ cenedlaethol i ben ddydd Llun (9 Tachwedd).

fflecsi

Gwasanaeth bws fflecsi wedi cyrraedd Dyffryn Conwy

Mae Trafnidiaeth Cymru yn bwrw ati i ehangu gwasanaeth bws fflecsi i ran arall o Gymru. 

Metro work

Gwaith ar gledrau’r Metro yn parhau yn y Cymoedd

Bu cam arall ymlaen yn y gwaith ar Fetro De Cymru y penwythnos diwethaf gyda gwaith trawsnewid ar y cledrau rheilffordd ar Linell Aberdâr.

Class 153 logo

Trafnidiaeth Cymru’n cefnogi lansio Cerdyn Rheilffordd i Gynfilwyr

Heddiw, mae Trafnidiaeth Cymru’n cefnogi lansiad Cerdyn Rheilffordd newydd i Gynfilwyr (dydd Iau 5 Tachwedd) i gydnabod y rhai a fu’n gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog.

Lab1

Labordy Trafnidiaeth Cymru yn barod i arddangos yr ail gohort o arloeswyr technolegol

Mae’r rhaglen arloesi fwyaf blaenllaw yng Nghymru ar gyfer y rheilffyrdd ar fin gweld yr ail griw o ymgeiswyr creadigol ac uchelgeisiol yn cyflwyno eu syniadau.

social dist

Atgyfnerthu'r Neges am Deithio Hanfodol ar gyfer digwyddiadau tymhorol yng Nghymru

Mae Trafnidiaeth Cymru yn atgoffa'r cyhoedd yng Nghymru mai dim ond siwrneiau hanfodol mae modd eu gwneud yn ystod y cyfnod atal byr, cyn digwyddiadau chwaraeon dros y penwythnos, ac yna Calan Gaeaf a noson tân gwyllt.

Percy Hanniford cropped

Un o gyn-weithwyr y rheilffyrdd yn hel atgofion gyda Thrafnidiaeth Cymru ar gyfer Mis Hanes Pobl Dduon

Mae dyn 91 oed o Gaerdydd, a ddaeth i Gymru fel rhan o genhedlaeth Windrush, wedi datgelu gwybodaeth ddifyr am y 31 mlynedd a dreuliodd yn gweithio ar y rheilffordd.

TaffsWell-OCt2020(0003of0003)

Dechrau adeiladu Canolfan Rheoli’r Metro yn Ffynnon Taf!

Mae Trafnidiaeth Cymru yn parhau i symud ymlaen i ddatblygu Metro De Cymru ac, yn ddiweddar, gosododd y ffrâm ddur ar gyfer y Ganolfan Reoli newydd yn Ffynnon Taf.

social dist

Trafnidiaeth Cymru yn atgyfnerthu’r neges am deithio hanfodol yn unig yng Nghymru

Mae Trafnidiaeth Cymru yn atgyfnerthu neges Llywodraeth Cymru i’r cyhoedd cyn i’r cyfyngiadau symud cenedlaethol - ‘y cyfnod atal byr’ - ddod i rym, gan annog pobl i wneud teithiau hanfodol yn unig.