Newyddion / News

104 items found, showing page 4 of 9

Dolwyddelan station

Technoleg newydd i trawsnewid perfformiad rheilffyrdd ar rhwydwaith Trafnidiaeth Cymru

SYSTEM fideo arloesol a fydd yn gwella perfformiad yn aruthrol ar y rheilffyrdd yng Nghymru a’r Gororau.

North Llanrwst station

Trafnidiaeth Cymru yn lansio cyhoeddiadau yn y Gymraeg

Gall Trafnidiaeth Cymru gadarnhau fod system wybodaeth Gymraeg wedi cael ei gosod mewn mwy na 170 o orsafoedd Cymru. 

Class 175

Cyfleoedd i staff Flybe gyda Trafnidiaeth Cymru

Mae’r miloedd o staff mae cwymp cwmni awyrennau Flybe wedi effeithio arnynt yn cael eu hannog i edrych ar swyddi gwag gyda Trafnidiaeth Cymru a Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru.

Chris Gibb receives award

Gwobr Cyflawniad Oes i Gynghorydd Trafnidiaeth Cymru

Cyflwynwyd ‘Gwobr Cyflawniad Oes’ i Chris Gibb, Cynghorydd Strategol gyda Trafnidiaeth Cymru, yng Ngwobrau Chwiban Aur 2020 Sefydliad y Gweithredwyr Rheilffyrdd.

Armed Forces Covenant

Adduned Trafnidiaeth Cymru i’r lluoedd arfog

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi addo helpu’r gymuned lluoedd arfog trwy lofnodi ymrwymiad i anrhydeddu Cyfamod y Lluoedd Arfog.

Pic1-2

Lansio ap Iaith Arwyddion ar draws Trafnidiaeth Cymru

MAE ap newydd i helpu cwsmeriaid o’r gymuned fyddar i gyfathrebu wedi cael ei lansio ar rwydwaith Trafnidiaeth Cymru yr wythnos yma

DeepClean2

Fel newydd! Gwaith glanhau gorsafoedd yn drylwyr yn tynnu tua’r terfyn

Bydd MWY NA 100 o orsafoedd yn cael eu glanhau’n drylwyr rhwng mis Ionawr a mis Mawrth wrth i Trafnidiaeth Cymru fwrw ymlaen â’i Weledigaeth Gwella Gorsafoedd gwerth £194m.

Taffs Well Depot Artist Impression 6

Dechrau adeiladu Canolfan Reoli’r Metro

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cyrraedd carreg filltir bwysig arall wrth i waith adeiladu ddechrau ar eu Depo Metro gwerth £100 miliwn yn Ffynnon Taf.

Concessionary Travel Card

Trafnidiaeth Cymru yn adnewyddu dros hanner miliwn o gardiau bws

Mae Trafnidiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi eu bod wedi adnewyddu dros hanner miliwn o gardiau bws rhatach.

Group photo-3

Gwaith yn dechrau ar orsaf newydd yn Bow Street

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi dechrau gweithio ar yr orsaf reilffordd £8 miliwn newydd yn Bow Street yng Ngheredigion.

Lab1

Labordy Trafnidiaeth Cymru: arloesi i ysgogi’r broses o drawsnewid rhwydwaith rheilffyrdd Cymru

Flwyddyn ar ôl cymryd drosodd gwaith gweithredu a chynnal a chadw’r rhwydwaith rheilffyrdd yng Nghymru ar ran Trafnidiaeth Cymru (TrC), sefydlodd Gwasanaethau Rheilffyrdd TrC Labordy Trafnidiaeth Cymru. Cynllun arloesi agored er budd teithwyr yng Nghymru.

Metro Infrastructure Hub group photo

Agor Canolfan Seilwaith Metro De Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cyrraedd carreg filltir bwysig heddiw gydag agoriad Canolfan Seilwaith Metro De Cymru.