Newyddion / News

189 items found, showing page 15 of 16

Class 175 at Chester station

Siwrneiau trên dros 50 milltir y rhataf erioed nawr wrth i Trafnidiaeth Cymru (TrC) lansio’i gynllun prisiau cyntaf

Gall teithwyr trenau yn Nghymru a’r Gororau arbed mwy o bres nag erioed ar deithiau hirach yng Nghymru wrth i gwmni Trafnidiaeth Cymru lansio’i gynllun prisiau cyntaf i sicrhau bod teithio ar drên yn fwy fforddiadwy i bob teithiwr.

A TfW driver

Diwrnod Rhyngwladol y Merched – Y Merched sy'n Arwain y Diwydiant Rheilffyrdd yng Nghymru

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched, mae Trafnidiaeth Cymru a Network Rail wedi ymuno â Phrifysgol Caerdydd i godi proffil tair o ferched blaenaf y diwydiant.

Andrew and Lynn-3

Dewch i gyfarfod â’r ddau ddiwyd sy’n gweithio drwy’r nos i gael ein trenau’n barod ar gyfer yr oriau brig

Mae dau aelod o staff Trafnidiaeth Cymru ar fin serennu mewn cyfres BBC Wales sy’n archwilio byd cudd y bobl sy’n gweithio sifftiau nos.

BANGOR RAILWAY-4

‘Dawns y Llew’ Blwyddyn Newydd y Tsieineaid yn rhoi syrpréis i deithwyr yng Ngorsaf Drenau Bangor

Cafodd teithwyr yng ngorsaf drenau Bangor syndod wrth weld perfformiad o ddawns drawiadol y llew fel rhan o ddathliadau Blwyddyn Newydd y Tsieineaid.

Ken and Lee

Cyfarwyddwr Newydd Trafnidiaeth Cymru wedi ei benodi ar gyfer Gogledd Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi penodi Lee Robinson yn Gyfarwyddwr Datblygu ar gyfer Gogledd Cymru, swydd allweddol o ran gweddnewid cludiant ar draws y wlad.

DelayRepaypic

Cwsmeriaid Trafnidiaeth Cymru i gael iawndal am achosion o oedi am 15 munud

Am y tro cyntaf erioed, bydd cwsmeriaid rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru yng Nghymru a’r Gororau yn gallu hawlio am achosion o oedi am ddim ond 15 munud.

Business Wales Workshop

Busnesau o Gymru yn cael cynnig cyfleoedd gan Trafnidiaeth Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru yn cynnig cyfleoedd i fusnesau bach a chanolig yng Nghymru i fod yn rhan o’r prosiect buddsoddi a fydd yn trawsnewid y sector trafnidiaeth.

ShrewsburyRailStationChristmasSafetyPromo2018.12.18-29

Y Maer yn cefnogi ymgyrch diogelwch Nadolig

Mae Maer Amwythig, y Cynghorydd Peter Nutting, wedi cefnogi ymgyrch diogelwch y rheilffyrdd dros y Nadolig, ar ôl ceisio defnyddio un o orsafoedd y dref yn “feddw”.

TFW two line colour positive rgb

Gweithdai Trafnidiaeth Cymru Busnes Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru yn cynnig cyfleoedd rhagorol i BBaChau yng Nghymru dendro am fusnes yn y sector trafnidiaeth yng Nghymru.

Class 175

Cynllun Iawndal newydd i fod o fudd i gwsmeriaid rheilffordd wrth i wasanaethau gael eu hadfer

Mae Trafnidiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi ei fod yn symud at y cynllun “Ad-daliad am Oedi” i ddigolledu cwsmeriaid am oedi a chanslo gwasanaethau yn annisgwyl.

FireServiceTravel

Teithio am ddim i holl weithwyr y gwasanaethau brys dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd

I gydnabod eu hymdrechion anhygoel drwy gydol y flwyddyn, bydd Trafnidiaeth Cymru’n gadael i holl bersonél y gwasanaethau brys deithio am ddim dros gyfnod yr ŵyl.   

ManchesterPiccadillyRailStation2018.10.25-90

GWYLIWCH drawsnewidiad trên wrth i fflyd Trafnidiaeth Cymru ymffurfio

Mae yna fideo treigl amser NEWYDD wedi’i gyhoeddi sy’n dangos sut mae Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru yn trawsnewid ymddangosiad trenau yn eu fflyd gyfredol gan ddefnyddio proses arloesol sy’n canolbwyntio ar gynaliadwyedd.

Gallwch lawrlwytho’r fideo llawn yma.