Newyddion / News

144 items found, showing page 12 of 12

Ken Skates at Llandudno

Gweledigaeth Newydd ar gyfer Rheilffyrdd Cymunedol, gan Trafnidiaeth Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi lansio gweledigaeth newydd sbon ar gyfer rheilffyrdd cymunedol, gan roi lle blaenllaw i anghenion ardaloedd lleol yn ei gynlluniau.

Colin Lea, Lewis Williams, Nathan Currie, Minister Ken Skates, Frances Norman, Alice Cowley and Holly Flye

Trafnidiaeth Cymru yn cyhoeddi creu mwy na 120 o swyddi

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi creu mwy na 120 o swyddi newydd ers cymryd yr awenau i redeg gwasanaethau rheilffyrdd Cymru a’r gororau yn 2018.

Class 230s exterior

Enwebu Trafnidiaeth Cymru ar gyfer Gwobrau Caffael Cenedlaethol

Mae Trafnidiaeth Cymru’n dathlu ei fod wedi cael ei enwebu ar gyfer dwy Wobr GO Genedlaethol y DU ar gyfer y broses arloesol o gaffael gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a’r Gororau.

Chester station Class 158

Halton Curve: mae’r amser yn nesáu i wasanaethau Lerpwl ddechrau

Mae Trafnidiaeth Cymru wrthi’n paratoi ar gyfer gwasanaethau newydd bob awr yn cysylltu gogledd Cymru a Swydd Gaer â Lerpwl, a fydd yn dechrau fis nesaf.

Machynlleth footbridge

Map newydd i wella hyder teithwyr anabl i deithio ar drena

Mae’r diwydiant rheilffyrdd yn lansio map rhyngweithiol newydd er mwyn ei gwneud hi’n hawdd i deithwyr anabl gael gwybodaeth am hygyrchedd mewn gorsafoedd, a fydd yn gwella eu hyder i deithio ar drenau.

Time to Change signed

Mynd i’r Afael ag Iechyd Meddwl yn Trafnidiaeth Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi dangos ei ymrwymiad i fynd i’r afael â’r stigma yn ymwneud â materion iechyd meddwl yn y gweithle trwy lofnodi’r Addewid Cyflogwyr Amser i Newid.

Business Wales Workshop

Business Cymru Gweithdai TrC

Mae Trafnidiaeth Cymru yn cynnig cyfleoedd gwych i fusnesau bach a chanolig yng Nghymru i dendro am fusnes yn y sector trafnidiaeth yng Nghymru.

Llandrindod Wells

Sbotolau ar: Llandrindod

Tref SBA yng nghalon Cymru

Vivarail

Trenau newydd yn hwb i deithwyr rheilffyrdd gogledd Cymru – Ken Skates

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates, wedi ymweld â’r gwneuthurwr cerbydau trên Vivarail i weld trenau newydd Trafnidiaeth Cymru a fydd yn gweddnewid profiad y cwsmer ar reilffyrdd gogledd Cymru.

DeepClean3

Gorsafoedd gloyw: y gwaith glanhau yn cychwyn

Mae'r gwaith o lanhau gorsafoedd yn drwyadl wedi cychwyn ar draws y rhwydwaith o dan arweiniad Trafnidiaeth Cymru.

Class 175 at Chester station

Siwrneiau trên dros 50 milltir y rhataf erioed nawr wrth i Trafnidiaeth Cymru (TrC) lansio’i gynllun prisiau cyntaf

Gall teithwyr trenau yn Nghymru a’r Gororau arbed mwy o bres nag erioed ar deithiau hirach yng Nghymru wrth i gwmni Trafnidiaeth Cymru lansio’i gynllun prisiau cyntaf i sicrhau bod teithio ar drên yn fwy fforddiadwy i bob teithiwr.

A TfW driver

Diwrnod Rhyngwladol y Merched – Y Merched sy'n Arwain y Diwydiant Rheilffyrdd yng Nghymru

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched, mae Trafnidiaeth Cymru a Network Rail wedi ymuno â Phrifysgol Caerdydd i godi proffil tair o ferched blaenaf y diwydiant.