Newyddion / News

136 items found, showing page 11 of 12

Llandudno station

Trafnidiaeth Cymru’n buddsoddi £7 miliwn i uwchraddio a chynnal a chadw peiriannau tocynnau mewn gorsafoedd

Bydd y caledwedd a’r meddalwedd newydd, a ddarperir gan Fujitsu, yn ateb y galw drwy roi gwell profiadau cyffredinol i gwsmeriaid, a mwy o hyblygrwydd i staff wrth iddyn nhw ddefnyddio systemau archebu

Drivers in Cardiff 3

Ar y trywydd iawn i lwyddo! Y criw cyntaf o yrwyr Trafnidiaeth Cymru yn llwyddo gyda chlod

Mae’r criw cyntaf o yrwyr sydd newydd hyfforddi o dan Trafnidiaeth Cymru yn dweud eu bod yn hynod gyffrous o ymuno â dechrau taith 15 mlynedd.

Alun Bowen

Trafnidiaeth Cymru yn penodi Cyfarwyddwr Anweithredol newydd

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi penodi Alun Bowen fel ei Gyfarwyddwr Anweithredol a Chadeirydd ei Bwyllgor Archwiliad a Risg

Group photo at Liverpool Lime Street

Lansio Gwasanaethau Rheilffyrdd newydd rhwng Gogledd Cymru a Lerpwl

Gan ddechrau heddiw, bydd Trafnidiaeth Cymru yn rhedeg gwasanaethau rheilffyrdd bob awr rhwng Gogledd Cymru a Sir Caer i Lerpwl.

Ken Skates at Llandudno

Gweledigaeth Newydd ar gyfer Rheilffyrdd Cymunedol, gan Trafnidiaeth Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi lansio gweledigaeth newydd sbon ar gyfer rheilffyrdd cymunedol, gan roi lle blaenllaw i anghenion ardaloedd lleol yn ei gynlluniau.

Colin Lea, Lewis Williams, Nathan Currie, Minister Ken Skates, Frances Norman, Alice Cowley and Holly Flye

Trafnidiaeth Cymru yn cyhoeddi creu mwy na 120 o swyddi

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi creu mwy na 120 o swyddi newydd ers cymryd yr awenau i redeg gwasanaethau rheilffyrdd Cymru a’r gororau yn 2018.

Class 230s exterior

Enwebu Trafnidiaeth Cymru ar gyfer Gwobrau Caffael Cenedlaethol

Mae Trafnidiaeth Cymru’n dathlu ei fod wedi cael ei enwebu ar gyfer dwy Wobr GO Genedlaethol y DU ar gyfer y broses arloesol o gaffael gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a’r Gororau.

Chester station Class 158

Halton Curve: mae’r amser yn nesáu i wasanaethau Lerpwl ddechrau

Mae Trafnidiaeth Cymru wrthi’n paratoi ar gyfer gwasanaethau newydd bob awr yn cysylltu gogledd Cymru a Swydd Gaer â Lerpwl, a fydd yn dechrau fis nesaf.

Machynlleth footbridge

Map newydd i wella hyder teithwyr anabl i deithio ar drena

Mae’r diwydiant rheilffyrdd yn lansio map rhyngweithiol newydd er mwyn ei gwneud hi’n hawdd i deithwyr anabl gael gwybodaeth am hygyrchedd mewn gorsafoedd, a fydd yn gwella eu hyder i deithio ar drenau.

Time to Change signed

Mynd i’r Afael ag Iechyd Meddwl yn Trafnidiaeth Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi dangos ei ymrwymiad i fynd i’r afael â’r stigma yn ymwneud â materion iechyd meddwl yn y gweithle trwy lofnodi’r Addewid Cyflogwyr Amser i Newid.

Business Wales Workshop

Business Cymru Gweithdai TrC

Mae Trafnidiaeth Cymru yn cynnig cyfleoedd gwych i fusnesau bach a chanolig yng Nghymru i dendro am fusnes yn y sector trafnidiaeth yng Nghymru.

Llandrindod Wells

Sbotolau ar: Llandrindod

Tref SBA yng nghalon Cymru