Newyddion / News

144 items found, showing page 10 of 12

Llandovery

Buddsoddi £194 miliwn yng Ngorsafoedd Rheilffordd Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cyhoeddi manylion y cynllun buddsoddi gwerth £194 miliwn i wella’r 247 o orsafoedd rheilffordd sydd yng Nghymru.

Concessionary travel pass campaign

DIWEDDARAF: Trafnidiaeth Cymru yn ei gwneud hi’n haws i bobl gael gafael ar ffurflenni cais am gardiau bws

Ar 11 Medi 2019, roedd cynghorau ledled Cymru a Thrafnidiaeth Cymru wedi lansio un o’r rhaglenni mwyaf i ymgysylltu â’r cyhoedd, gyda’r nod o adnewyddu’r holl gardiau bws gwyrdd ledled Cymru.  Mae nifer fawr iawn wedi ymateb ac mae miloedd o ddefnyddwyr bysiau eisiau gwneud cais am eu cardiau newydd ar unwaith.

IMG 2633

Gorsaf yn Sir Gaerfyrddin yn y ras am un o brif wobrau’r diwydiant rheilffyrdd

MAE Gorsaf Llanymddyfri wedi cyrraedd rhestr fer ‘gorsaf y flwyddyn’ yng Ngwobrau Rheilffyrdd Cenedlaethol 2019

social sharer porth (1)

Gwahoddiad Trafnidiaeth Cymru i Gymunedau’r Cymoedd

Mae Trafnidiaeth Cymru a Thasglu’r Cymoedd yn cynnal cyfres o sioeau teithiol mewn lleoliadau allweddol yn ne Cymru fel y gall cymunedau lleol gael gwybod am welliannau sy’n cael eu gwneud i’w rhwydwaith trafnidiaeth a'r cyfleoedd sydd ar gael iddyn nhw.

Class 170 in Cardiff

Trenau ychwanegol yn cyrraedd ar gyfer Trafnidiaeth Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi derbyn y trên Turbostar Dosbarth 170 cyntaf gan Greater Anglia.

IMG 2660

Calon Cymru: Clod i Reilffyrdd Cymunedol

Mae Partneriaeth Rheilffyrdd Cymunedol rheilffordd Calon Cymru wedi derbyn achrediad swyddogol gan yr Adran Drafnidiaeth a Llywodraeth Cymru.

Class 175 at Chester station

TrC yn croesawu cerdyn rheilffordd 16-17 Saver

Mae Trafnidiaeth Cymru yn croesawu cyhoeddiad yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth bod cerdyn rheilffordd 16-17 Saver yn mynd i gael ei lansio o fis Medi 2019 ac mae wedi ymrwymo i ddarparu mwy o docynnau am bris gostyngol i bobl ifanc, o fis Ionawr 2020 ymlaen.  

Pont Briwet

Lein y Cambrian yn Nghymru wedi ei henwi fel un o reilffyrdd mwyaf golygfaol y byd

Mae Lein y Cambrian wedi ei dewis i ymddangos mewn dwy raglen ddogfen ar gyfer y teledu sy’n rhoi sylw i deithiau rheilffordd mwyaf golygfaol y byd, yn ôl cyhoeddiad gan Trafnidiaeth Cymru.

North Llanrwst station

Ailagor y rheilffordd i Ogledd Llanrwst! Trafnidiaeth Cymru yn creu partneriaeth gyda’r Eisteddfod Genedlaethol, wrth i’r gymuned baratoi i groesawu miloedd o ymwelwyr

BYDD dros 150,000 o bobl yn ymweld â Llanrwst wythnos nesaf ac mae’r gymuned yn paratoi i gynnal un o ddigwyddiadau pwysicaf y flwyddyn yng Nghymru.

Roodee Viaduct, Chester

Atgoffa pobl sy’n teithio i rasys Caer am wirio manylion eu taith cyn i’r rheilffordd gau

Mae teithwyr sy’n teithio ar y trên i Rasys Caer o Leeds a Manceinion dros y ddau benwythnos nesaf yn cael eu hannog i gynllunio ymlaen llaw, gan fod gwaith atgyweirio ar raddfa fawr yn mynd rhagddo ar gyffordd prif linell Arfordir y Gorllewin.

Carmarthen station plaque unveiling ceremony

Cofio’r rhai a laddwyd; ymgyrch gyrrwr trên o Gaerfyrddin i anrhydeddu’r dynion rheilffordd a fu farw yn y Rhyfel Mawr

Mae plac wedi cael ei ddadorchuddio yng ngorsaf Caerfyrddin i goffáu can mlynedd ers i’r Rhyfel Byd Cyntaf ddod i ben y llynedd, gan gofio’r dynion rheilffordd dewr a oedd yn gysylltiedig â GWR Caerfyrddin, a aberthodd eu bywydau dros eu gwlad ar faes y gad.

Passengers

Cwsmeriaid i elwa ar fuddsoddiad gwerth £40 miliwn gan Trafnidiaeth Cymru yn ei fflyd

O’r wythnos hon ymlaen, bydd cwsmeriaid yn cael dechrau mwynhau manteision fel mannau gwefru ac USB, gwell seddi a thoiledau newydd sbon ar y trenau fel rhan o fuddsoddiad anferth gan Trafnidiaeth Cymru mewn trenau pellter hir.