Newyddion / News

115 items found, showing page 10 of 10

Time to Change signed

Mynd i’r Afael ag Iechyd Meddwl yn Trafnidiaeth Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi dangos ei ymrwymiad i fynd i’r afael â’r stigma yn ymwneud â materion iechyd meddwl yn y gweithle trwy lofnodi’r Addewid Cyflogwyr Amser i Newid.

Business Wales Workshop

Business Cymru Gweithdai TrC

Mae Trafnidiaeth Cymru yn cynnig cyfleoedd gwych i fusnesau bach a chanolig yng Nghymru i dendro am fusnes yn y sector trafnidiaeth yng Nghymru.

Llandrindod Wells

Sbotolau ar: Llandrindod

Tref SBA yng nghalon Cymru

Vivarail

Trenau newydd yn hwb i deithwyr rheilffyrdd gogledd Cymru – Ken Skates

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates, wedi ymweld â’r gwneuthurwr cerbydau trên Vivarail i weld trenau newydd Trafnidiaeth Cymru a fydd yn gweddnewid profiad y cwsmer ar reilffyrdd gogledd Cymru.

DeepClean3

Gorsafoedd gloyw: y gwaith glanhau yn cychwyn

Mae'r gwaith o lanhau gorsafoedd yn drwyadl wedi cychwyn ar draws y rhwydwaith o dan arweiniad Trafnidiaeth Cymru.

Class 175 at Chester station

Siwrneiau trên dros 50 milltir y rhataf erioed nawr wrth i Trafnidiaeth Cymru (TrC) lansio’i gynllun prisiau cyntaf

Gall teithwyr trenau yn Nghymru a’r Gororau arbed mwy o bres nag erioed ar deithiau hirach yng Nghymru wrth i gwmni Trafnidiaeth Cymru lansio’i gynllun prisiau cyntaf i sicrhau bod teithio ar drên yn fwy fforddiadwy i bob teithiwr.

A TfW driver

Diwrnod Rhyngwladol y Merched – Y Merched sy'n Arwain y Diwydiant Rheilffyrdd yng Nghymru

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched, mae Trafnidiaeth Cymru a Network Rail wedi ymuno â Phrifysgol Caerdydd i godi proffil tair o ferched blaenaf y diwydiant.