Newyddion / News

27 items found, showing page 2 of 3

Class 175 at Manchester Piccadilly station

Mae Trafnidiaeth Cymru’n dathlu perfformiad y fflyd

Mae Trafnidiaeth Cymru’n falch o gadarnhau ei fod wedi cyrraedd targedau argaeledd y fflyd bob dydd ers dros flwyddyn.

Class 175 at Manchester Piccadilly station

Transport for Wales celebrates fleet performance

Transport for Wales is delighted to confirm that it has hit fleet availability targets every day for more than a year.

Llandudno1

Gwaith yn dechrau i drawsnewid gorsaf drenau Llandudno

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi dechrau gwneud gwaith i ailwampio gorsaf drenau Llandudno er mwyn i fenter gymdeithasol ei defnyddio.

Llandudno1

Work begins to transform Llandudno railway station

Transport for Wales has started work to revamp Llandudno railway station for use by a community enterprise.

TfW logo-2

Trafnidiaeth Cymru i ailgyflwyno amserlen Covid-19 i gefnogi’r cyfyngiadau symud

Bydd Trafnidiaeth Cymru yn ailgyflwyno amserlen teithio hanfodol Covid-19 hon o ganlyniad i’r cyfyngiadau llymach sydd mewn grym ledled Cymru a Lloegr.

TfW logo-2

Transport for Wales to reintroduce Covid-19 timetable to support lockdown

Transport for Wales will be re-introducing an essential travel Covid-19 timetable in response to the tighter restrictions in place across Wales and England.

Metro work Jan 2021

UPDATED: Further South Wales Metro work to take place this month

Transport for Wales will undertake further work for the South Wales Metro this month following the extension of the alert level four lockdown restrictions.

Metro work Jan 2021

Bydd rhagor o waith yn cael ei wneud ar Fetro De Cymru y mis yma

Bydd Trafnidiaeth Cymru yn gwneud rhagor o waith ar gyfer Metro De Cymru y mis yma ar ôl ymestyn y cyfyngiadau lefel pedwar.

Metro work Jan 2021

Further South Wales Metro work to take place this month

Transport for Wales will undertake further work for the South Wales Metro this month following the extension of the alert level four lockdown restrictions.

Capacity checker 1

Customers urged to plan ahead for December travel

TRANSPORT for Wales customers are being urged to check their journey details and plan ahead with a new timetable coming into effect next week and services likely to be busy over Christmas.

Dolwyddelan station

Technoleg newydd i trawsnewid perfformiad rheilffyrdd ar rhwydwaith Trafnidiaeth Cymru

SYSTEM fideo arloesol a fydd yn gwella perfformiad yn aruthrol ar y rheilffyrdd yng Nghymru a’r Gororau.

Dolwyddelan station

New technology set to transform railway performance on Transport for Wales network

A PIONEERING video system is set to dramatically improve safety and performance on the railway in Wales and across the Borders.