Newyddion / News

13 items found, showing page 1 of 2

Llandudno1

Gwaith yn dechrau i drawsnewid gorsaf drenau Llandudno

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi dechrau gwneud gwaith i ailwampio gorsaf drenau Llandudno er mwyn i fenter gymdeithasol ei defnyddio.

Llandudno1

Work begins to transform Llandudno railway station

Transport for Wales has started work to revamp Llandudno railway station for use by a community enterprise.

TfW logo-2

Trafnidiaeth Cymru i ailgyflwyno amserlen Covid-19 i gefnogi’r cyfyngiadau symud

Bydd Trafnidiaeth Cymru yn ailgyflwyno amserlen teithio hanfodol Covid-19 hon o ganlyniad i’r cyfyngiadau llymach sydd mewn grym ledled Cymru a Lloegr.

TfW logo-2

Transport for Wales to reintroduce Covid-19 timetable to support lockdown

Transport for Wales will be re-introducing an essential travel Covid-19 timetable in response to the tighter restrictions in place across Wales and England.

Metro work Jan 2021

UPDATED: Further South Wales Metro work to take place this month

Transport for Wales will undertake further work for the South Wales Metro this month following the extension of the alert level four lockdown restrictions.

Metro work Jan 2021

Bydd rhagor o waith yn cael ei wneud ar Fetro De Cymru y mis yma

Bydd Trafnidiaeth Cymru yn gwneud rhagor o waith ar gyfer Metro De Cymru y mis yma ar ôl ymestyn y cyfyngiadau lefel pedwar.

Metro work Jan 2021

Further South Wales Metro work to take place this month

Transport for Wales will undertake further work for the South Wales Metro this month following the extension of the alert level four lockdown restrictions.

Capacity checker 1

Customers urged to plan ahead for December travel

TRANSPORT for Wales customers are being urged to check their journey details and plan ahead with a new timetable coming into effect next week and services likely to be busy over Christmas.

Dolwyddelan station

Technoleg newydd i trawsnewid perfformiad rheilffyrdd ar rhwydwaith Trafnidiaeth Cymru

SYSTEM fideo arloesol a fydd yn gwella perfformiad yn aruthrol ar y rheilffyrdd yng Nghymru a’r Gororau.

Dolwyddelan station

New technology set to transform railway performance on Transport for Wales network

A PIONEERING video system is set to dramatically improve safety and performance on the railway in Wales and across the Borders.

Lab1

Labordy Trafnidiaeth Cymru: arloesi i ysgogi’r broses o drawsnewid rhwydwaith rheilffyrdd Cymru

Flwyddyn ar ôl cymryd drosodd gwaith gweithredu a chynnal a chadw’r rhwydwaith rheilffyrdd yng Nghymru ar ran Trafnidiaeth Cymru (TrC), sefydlodd Gwasanaethau Rheilffyrdd TrC Labordy Trafnidiaeth Cymru. Cynllun arloesi agored er budd teithwyr yng Nghymru.

Lab1

Lab by Transport for Wales: innovation as a driver for the transformation of Wales' rail network

ONE year after taking over operations and maintenance of the Welsh rail network on behalf of Transport for Wales (TfW), TfW Rail Services inaugurated the Lab by Transport for Wales. An open innovation initiative for the benefit of travelers in Wales.