Newyddion / News

2 items found

TFW-06-01-21-61

Metro De Cymru yn hybu'r economi

Mae prosiect Metro De Cymru sy'n cael ei gyflawni gan Trafnidiaeth Cymru yn parhau i roi hwb i'r economi leol drwy ddarparu mwy o gyfleoedd i fusnesau a chyflogaeth yng Nghymru.

TFW-06-01-21-61

South Wales Metro boosting the economy

The South Wales Metro project that is being delivered by Transport for Wales is continuing to provide a boost to the local economy by providing more opportunities for grounded Welsh businesses and employment.