Busnesau bach yn hanfodol ar gyfer buddsoddiad mawr mewn gorsafoedd, meddai Trafnidiaeth Cymru: Pen-y-ffordd station

10/05/19

Busnesau bach yn hanfodol ar gyfer buddsoddiad mawr mewn gorsafoedd, meddai Trafnidiaeth Cymru

Bydd buddsoddiad gwerth £176 miliwn mewn gorsafoedd yn rhoi busnesau bach a chanolig wrth galon gwaith Trafnidiaeth Cymru.

Mae dau ddigwyddiad mawr wedi cael eu trefnu yn ne a gogledd Cymru, lle gall busnesau ddod draw a chwrdd â rheolwyr rheilffyrdd i weld sut gallant gymryd rhan.

Cynhelir y digwyddiadau yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe ar 6 Mehefin ac yn Venue Cymru yn Llandudno ar 13 Mehefin. Maent yn cael eu rhedeg gyda chymorth Busnes Cymru, sy'n gallu cynnig cyngor a chymorth ymarferol ar gyflwyno cynnig am gontractau allweddol.

Mae Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru yn rheoli 247 o orsafoedd ledled Cymru a Lloegr ac maent wedi ymrwymo i wella pob un ohonynt dros y blynyddoedd nesaf. 

Dywedodd Clare James, Pennaeth Caffael Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru: "Rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at gwrdd â busnesau bach a chanolig yn y cymunedau rydyn ni'n eu gwasanaethu. Bydd eu gwybodaeth a'u sgiliau arbenigol yn werthfawr tu hwnt wrth i ni ddechrau ar ein rhaglen gwella gorsafoedd fawr. A drwy fuddsoddi gyda chwmnïau lleol, rydyn ni'n gwybod y byddwn yn rhoi rhywbeth yn ôl i'n cymunedau lleol – rydyn ni'n cydnabod bod hynny'n hynod o bwysig. Felly byddwn yn annog cynifer o fusnesau â phosib i ddod draw i gwrdd â ni."

Gall busnesau gofrestru hyd at ddau ddiwrnod cyn y digwyddiadau yma

Bydd y gwaith cychwynnol yn debygol o gynnwys cyflenwi, gosod ac adnewyddu:

 • Teledu cylch cyfyng
 • Ystafelloedd aros - ailwampio
 • Cysgodfeydd
 • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
 • Storfeydd beiciau - gan gynnwys integreiddio â theledu cylch cyfyng a gwasanaethau eraill
 • Leinio meysydd parcio
 • Seddi
 • Ailfrandio
 • Arwyddion
 • Rheilenni canllaw
 • Ymylon grisiau
 • Dolen sain
 • Paentio
 • Goleuadau meysydd parcio
 • Ffensio palid

 

PenarthRailStation2019.03.20-15

Dywedodd Howard Jacobson, Cynghorydd Tendro, Busnes Cymru: “Mae Busnes Cymru wedi creu cynllun i gynghori a helpu busnesau ym mhob cwr o Gymru i fod yn barod i dendro a gallu manteisio ar y cyfleoedd cyffrous mae prosiect Trafnidiaeth Cymru yn eu cynnig.

"Rydyn ni'n falch iawn o gefnogi'r digwyddiadau 'Cwrdd â'r Prynwr' hyn oherwydd rydyn ni'n credu eu bod yn gyfle gwych i fusnesau bach a chanolig o Gymru glywed yn uniongyrchol am y llu o gyfleoedd tendro sydd ar gael, yn ogystal â'r cymorth a'r gweithdai wedi'u hariannu'n llawn y gallant fanteisio arnynt drwy Busnes Cymru."

Bydd sesiynau grŵp bach ar gael gyda Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru, Trafnidiaeth Cymru, Busnes Cymru, Hyrwyddwyr Cyflenwyr, Busnes Cymdeithasol Cymru a Gwerthwch i Gymru.

DeepClean2

NWMAbertawe

(Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe ar 6 Mehefin)

VenueCymru

(Yn Venue Cymru yn Llandudno ar 13 Mehefin)

Contact Information

James Nicholas

Rheolwr Cyfathrebu/Communications Manager

Trafnidiaeth Cymru/Transport For Wales Rail Services

02920720697

james.nicholas@tfwrail.wales

For all non media enquiries please contact Transport for Wales Rail Services/Customer service

0333 321 1202