Newyddion / News

343 items found, showing page 1 of 29

2020 PLU logo

#PurpleLightUp – Trafnidiaeth Cymru yn arwain y ffordd i Gymru!

Bydd pencadlys newydd Trafnidiaeth Cymru wedi’i oleuo’n biws ddydd Iau yma gan gynrychioli Cymru mewn darllediad byd-eang sy’n dathlu cynhwysiant pobl anabl. 

2020 PLU logo

#PurpleLightUp – Transport for Wales leading the way for Wales!

Transport for Wales is lighting up their new headquarters purple this Thursday and representing Wales in a global broadcast celebrating disability inclusion.

Class 398 bodyshell

Adeiladu Trenau Trafnidiaeth Cymru newydd

Mae gwaith yn parhau ar adeiladu trenau newydd Trafnidiaeth Cymru ar gyfer rhwydwaith rheilffyrdd Cymru a’r Gororau a Metro De Cymru er gwaethaf yr heriau sy’n codi yn sgil pandemig COVID-19.

Class 398 bodyshell

New Transport for Wales trains being built

Work is continuing on the construction of Transport for Wales’ new trains for the Wales and Borders rail network and the South Wales Metro despite the challenges posed by the COVID-19 pandemic. 

Nextbike3

Cynllun rhannu beiciau trydan cyntaf Cymru ym Mhenarth

Gall ymwelwyr â gorsaf Penarth elwa ar gynllun rhannu beiciau trydan cyntaf Cymru.

Nextbike3

Penarth gets Wales’ first electric bike sharing scheme

VISITORS to Penarth station can now benefit from Wales’ first electric bike sharing scheme.

BTP 3

Bydd Trafnidiaeth Cymru yn defnyddio staff ychwanegol ar draws ei rwydwaith y penwythnos

Bydd Trafnidiaeth Cymru yn defnyddio staff ychwanegol ar draws ei rwydwaith y penwythnos hwn yn dilyn cynnydd mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol.

BTP 3

Transport for Wales to use extra staff to tackle antisocial behaviour

Transport for Wales will use extra staff across its network this weekend following a rise in anti-social behaviour.

Lisa Denison

TrC yn croesawu etholiad Lisa Denison i fwrdd y Community Rail Network

Mae Trafnidiaeth Cymru yn croesawu etholiad Lisa Denison i fwrdd cyfarwyddwr y Community Rail Network (CRN).

Lisa Denison

TfW welcomes election of Lisa Denison to Community Rail Network board

Transport for Wales welcomes the election of Lisa Denison to the board of directors of the Community Rail Network (CRN).

TfW logo-2

Mae Trafnidiaeth Cymru yn chwilio am aelodau grŵp cynghori

Mae Trafnidiaeth Cymru yn chwilio am dri aelod gwirfoddol ar gyfer Grŵp Cynghori ar Ddatblygu Cynaliadwy er mwyn helpu’r sefydliad i weithredu yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

TfW logo-2

Transport for Wales seeks advisory group members

Transport for Wales is seeking three volunteer Sustainable Development Advisory Group members to help guide the organisation in the implementation of the Well-being of Future Generations Act.