Newyddion / News

279 items found, showing page 1 of 24

Face covering

78% yn cydymffurfio â gorchuddion wyneb ar drenau

Mae ystadegau Trafnidiaeth Cymru yn dangos bod 78% o’u cwsmeriaid rheilffyrdd nawr yn cydymffurfio ac yn gwisgo gorchuddion wyneb ar drenau.

Face covering

78% complying with face coverings on trains

Transport for Wales statistics reveal that 78% of their rail customers are now complying and wearing face coverings on trains.

Buckley station

Trafnidiaeth Cymru yn parhau i wella gorsafoedd ar reilffordd Wrecsam i Bidston

Mae Trafnidiaeth Cymru yn parhau i gyflawni eu Gweledigaeth Gwella Gorsafoedd ar reilffordd y Gororau rhwng Wrecsam a Bidston ac maent yn symud ymlaen gyda’u cynlluniau i drawsnewid trafnidiaeth ar draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau.

Buckley station

Transport for Wales continues with station improvements on Wrexham-Bidston line

Transport for Wales (TfW) is continuing to deliver their Station Improvement Vision on the Borderlands line between Wrexham and Bidston and moving forward with their plans to transform transport throughout the Wales and Borders network.

TfW logo-2

Trafnidiaeth Cymru i adeiladu croesfan reilffordd bwysig ar gyfer y gymuned

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd pont droed dros dro yn cael ei gosod yn Llanbradach i gymryd lle pont a gafodd ei dymchwel.

TfW logo-2

Transport for Wales to replace important rail crossing for community

Transport for Wales has announced that a temporary footbridge will be installed in Llanbradach to replace a demolished bridge.

Class 153 logo

Trafnidiaeth Cymru yn lansio digwyddiadau Llwyfan y Gadwyn Gyflenwi

Mae Trafnidiaeth Cymru yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau rhyngweithiol bob yn ail fis ar Lwyfan y Gadwyn Gyflenwi ar y cyd â Busnes Cymru i’w helpu i gyflawni a datblygu cadwyn gyflenwi amrywiol a chynaliadwy.

Class 153 logo

Transport for Wales launch Supply Chain Platform events

Transport for Wales are running a series of bi-monthly interactive Supply Chain Platform events in conjunction with Business Wales to help them deliver and grow a diverse and sustainable supply chain.

CardiffCentralRailStation2020.02.04-11

Labordy arloesi'n sbarduno technoleg newydd wych i helpu Trafnidiaeth Cymru i wella profiadau cwsmeriaid

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi lansio ail gam ei raglen arloesi a sbarduno, ac yn gweithio gyda rhai o’r cwmnïau arloesi newydd gorau i sicrhau buddion go iawn i gwsmeriaid.

CardiffCentralRailStation2020.02.04-11

Innovation lab fires up best of new technology to help Transport for Wales improve customer experience

TRANSPORT for Wales has launched the second phase of its innovation and accelerator programme working with some of the best start up innovation businesses around to deliver real customer benefits. 

Swansea opening (1 of 1)

Trafnidiaeth Cymru yn croesawu Partneriaeth Rheilffordd Gymunedol newydd ar gyfer y De-orllewin

Mae Trafnidiaeth Cymru yn falch o groesawu partneriaeth rheilffyrdd cymunedol newydd ar gyfer y De-orllewin, sydd â’r nod helpu cymunedau i elwa i'r eithaf ar eu gwasanaethau trenau.

Swansea opening (1 of 1)

Transport for Wales welcomes new Community Rail Partnership for South West Wales

Transport for Wales welcomes the launch of the new Community Rail Partnership for the South West Wales region, which is designed to help communities get the most benefit from their rail services.