Newyddion / News

360 items found, showing page 1 of 30

Apprentices Dylan Griffiths and Rhydian Llewellyn

Cynllun i Raddedigion cyntaf Trafnidiaeth Cymru – yn cau cyn hir

Mae Trafnidiaeth Cymru yn chwilio am bum person graddedig uchelgeisiol i fod yn rhan o'i daith i drawsnewid trafnidiaeth yma yng Nghymru.

Apprentices Dylan Griffiths and Rhydian Llewellyn

Applications for Transport for Wales’ first Graduate Scheme close soon

Transport for Wales is looking for five ambitious graduates to be part of its journey to transform transport in Wales.

Llandudno1

Gwaith yn dechrau i drawsnewid gorsaf drenau Llandudno

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi dechrau gwneud gwaith i ailwampio gorsaf drenau Llandudno er mwyn i fenter gymdeithasol ei defnyddio.

Llandudno1

Work begins to transform Llandudno railway station

Transport for Wales has started work to revamp Llandudno railway station for use by a community enterprise.

TfW logo-2

Trafnidiaeth Cymru i ailgyflwyno amserlen Covid-19 i gefnogi’r cyfyngiadau symud

Bydd Trafnidiaeth Cymru yn ailgyflwyno amserlen teithio hanfodol Covid-19 hon o ganlyniad i’r cyfyngiadau llymach sydd mewn grym ledled Cymru a Lloegr.

TfW logo-2

Transport for Wales to reintroduce Covid-19 timetable to support lockdown

Transport for Wales will be re-introducing an essential travel Covid-19 timetable in response to the tighter restrictions in place across Wales and England.

Metro work Jan 2021

UPDATED: Further South Wales Metro work to take place this month

Transport for Wales will undertake further work for the South Wales Metro this month following the extension of the alert level four lockdown restrictions.

Metro work Jan 2021

Bydd rhagor o waith yn cael ei wneud ar Fetro De Cymru y mis yma

Bydd Trafnidiaeth Cymru yn gwneud rhagor o waith ar gyfer Metro De Cymru y mis yma ar ôl ymestyn y cyfyngiadau lefel pedwar.

Metro work Jan 2021

Further South Wales Metro work to take place this month

Transport for Wales will undertake further work for the South Wales Metro this month following the extension of the alert level four lockdown restrictions.

Face covering transparent

Trafnidiaeth Cymru yn cyflwyno gorchuddion wyneb arloesol er mwyn hybu cynhwysiant ar ein rhwydwaith

Mae gweithwyr rheng flaen ar draws rhwydwaith Trafnidiaeth Cymru yn cael gorchuddion wyneb newydd ac arloesol sydd â ffenest dryloyw, er mwyn i gwsmeriaid allu gweld beth maen nhw’n ddweud.

Face covering transparent

Transport for Wales introduce innovative new face coverings to promote inclusion on our network

Front line workers across Transport for Wales’ network are being provided with innovative new face coverings with a transparent window so customers can see what they are saying.

social dist

Trafnidiaeth Cymru yn pwysleisio neges teithiau hanfodol yn unig

Mae Trafnidiaeth Cymru’n pwysleisio neges Llywodraeth Cymru gan erfyn ar bobl i wneud teithiau hanfodol yn unig tra mae cyfyngiadau rhybudd lefel pedwar ar waith.