Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi / We'd love to hear from you

Os ydych chi’n newyddiadurwr, cysylltwch â’n rhif ffôn sydd ar gael i’r wasg 24 awr ar 03303211180. Nodwch na fydd galwadau o rifau sy’n cael eu cuddio yn cysylltu, o bosibl, gan fod hwn yn rhif hyblyg.

If you are a journalist, please contact our 24-hour press number on 03303211180. Please note that calls from withheld numbers may not connect as this is a flexible number.

 

Ar gyfer ymholiadau ehangach Trafnidiaeth Cymru, cysylltwch â media@tfw.wales. Mae blwch derbyn y tîm Cyfathrebu yn cael ei fonitro yn ystod dyddiau ac oriau gwaith yr wythnos. Ar gyfer unrhyw ymholiadau gan y cyfryngau y tu allan i’r oriau hyn, cysylltwch â'n rhif wasg 24 awr.

For all Transport for Wales enquiries, please contact media@tfw.wales. The Media inbox is monitored during weekday working hours. For any media enquiries outside this, please contact our 24-hour press number.