Y Newyddion Diweddaraf / Latest News

Apprentices Dylan Griffiths and Rhydian Llewellyn

Cynllun i Raddedigion cyntaf Trafnidiaeth Cymru – yn cau cyn hir

Mae Trafnidiaeth Cymru yn chwilio am bum person graddedig uchelgeisiol i fod yn rhan o'i daith i drawsnewid trafnidiaeth yma yng Nghymru.

Apprentices Dylan Griffiths and Rhydian Llewellyn

Applications for Transport for Wales’ first Graduate Scheme close soon

Transport for Wales is looking for five ambitious graduates to be part of its journey to transform transport in Wales.

Llandudno1

Gwaith yn dechrau i drawsnewid gorsaf drenau Llandudno

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi dechrau gwneud gwaith i ailwampio gorsaf drenau Llandudno er mwyn i fenter gymdeithasol ei defnyddio.