Y Newyddion Diweddaraf / Latest News

Wrexham General platform

Gwaith ar y gweill i wella gorsaf Wrecsam Cyffredinol

Bydd gorsaf Wrecsam Cyffredinol yn cael ei hailwampio’n sylweddol diolch i weledigaeth Trafnidiaeth Cymru ar gyfer gwella gorsafoedd.

Wrexham General platform

Works underway to improve Wrexham General station

Wrexham General station is in line for a major revamp thanks to Transport for Wales’ station improvement vision.

Mark 4 DVT

Elusen yr RNLI yn ennill y bleidlais i ymddangos ar un o drenau Trafnidiaeth Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru yn falch o gadarnhau bod Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub (RNLI) wedi ennill y bleidlais sy’n penderfynu pa elusen fydd yn ymddangos ar un o’i drenau yn ddiweddarach eleni.