Y Newyddion Diweddaraf / Latest News

social dist

Trafnidiaeth Cymru yn atgyfnerthu’r neges am deithio hanfodol yn unig yng Nghymru

Mae Trafnidiaeth Cymru yn atgyfnerthu neges Llywodraeth Cymru i’r cyhoedd cyn i’r cyfyngiadau symud cenedlaethol - ‘y cyfnod atal byr’ - ddod i rym, gan annog pobl i wneud teithiau hanfodol yn unig.

social dist

Transport for Wales reinforces essential travel only in Wales

Transport for Wales is reinforcing the Welsh Government’s message to the public prior to the national ‘firebreak’ lockdown, urging people to only make essential journeys.

Class 175 at Llandudno Junction

Gwaith trawsnewid rhwydwaith trafnidiaeth Cymru yn parhau – er gwaethaf heriau Covid-19

Yng nghyd-destun heriau digynsail Covid-19, mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) a Keolis ac Amey wedi cymryd y camau cyntaf tuag at ailddiffinio’r partneriaeth a gychwynnwyd yn 2018, a fydd yn sicrhau bod rhwydwaith rheilffyrdd Cymru a’r Gororau yn parhau i gael ei drawsnewid.