Y Newyddion Diweddaraf / Latest News

Face covering

78% yn cydymffurfio â gorchuddion wyneb ar drenau

Mae ystadegau Trafnidiaeth Cymru yn dangos bod 78% o’u cwsmeriaid rheilffyrdd nawr yn cydymffurfio ac yn gwisgo gorchuddion wyneb ar drenau.

Face covering

78% complying with face coverings on trains

Transport for Wales statistics reveal that 78% of their rail customers are now complying and wearing face coverings on trains.

Buckley station

Trafnidiaeth Cymru yn parhau i wella gorsafoedd ar reilffordd Wrecsam i Bidston

Mae Trafnidiaeth Cymru yn parhau i gyflawni eu Gweledigaeth Gwella Gorsafoedd ar reilffordd y Gororau rhwng Wrecsam a Bidston ac maent yn symud ymlaen gyda’u cynlluniau i drawsnewid trafnidiaeth ar draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau.