Y Newyddion Diweddaraf / Latest News

2020 PLU logo

#PurpleLightUp – Trafnidiaeth Cymru yn arwain y ffordd i Gymru!

Bydd pencadlys newydd Trafnidiaeth Cymru wedi’i oleuo’n biws ddydd Iau yma gan gynrychioli Cymru mewn darllediad byd-eang sy’n dathlu cynhwysiant pobl anabl. 

2020 PLU logo

#PurpleLightUp – Transport for Wales leading the way for Wales!

Transport for Wales is lighting up their new headquarters purple this Thursday and representing Wales in a global broadcast celebrating disability inclusion.

Class 398 bodyshell

Adeiladu Trenau Trafnidiaeth Cymru newydd

Mae gwaith yn parhau ar adeiladu trenau newydd Trafnidiaeth Cymru ar gyfer rhwydwaith rheilffyrdd Cymru a’r Gororau a Metro De Cymru er gwaethaf yr heriau sy’n codi yn sgil pandemig COVID-19.